Seminarium i warsztaty „Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie”

W środę 15 czerwca w Sali Czarnej lubelskiego Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12 odbędzie się seminarium dotyczące kierunków rozwoju ruchu pieszego w mieście.

Lublin siec pieszych

Gościem seminarium będzie Zygmunt Użdalewicz z prezentacją „Miejsce dla człowieka w przestrzeni ulicznej”. Tematem warsztatów ma być sieć głównych osi pieszych.

Wstępna koncepcja osi pieszych z poprzednich warsztatów: Koncepcja rozwoju sieci pieszej (pdf);

Program spotkania:

Seminarium 16:00-18:00 – wstęp wolny

  • 16.00 – 16.10 – Andrzej Brzeziński: „Lubelskie Standardy Piesze – wstęp, harmonogram prac”
  • 16:10 – 17:15 – Zygmunt Użdalewicz: „Miejsce dla człowieka w przestrzeni ulicznej” i Agnieszka Rogala: „Piesi w centrum Leicester”
  • 17.15 – 18:00 – Dyskusja

Warsztaty od 18:15 – udział po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: [email protected]

  • 18.15 – 18.30 – Wstęp do warsztatów. przedstawienie metodyki prac, wstępna koncepcja osi pieszych w Lublinie i podział na zespoły projektowe
  • 18.30 – 19.30 – Praca warsztatowa nad propozycją układu głównych osi pieszych (praca na mapach w zespołach 10 osobowych
  • 19.30 – Podsumowanie warsztatów

Udział w warsztatach wymaga zgłoszenia pod adresem: [email protected]