Ustawa o KZN w sejmie. Mieszkanie Plus na mapie

Projekt zmiany ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości trafił już pod obrady Sejmu. Skierowany został pod obrady Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Narodowy Program Mieszkaniowy, przyjęty w 2016 r., wprowadzał pakiet instrumentów adresowanych do grup dochodowych o dochodach uniemożliwiających zaciągnięcie kredytu na zakup własnego mieszkania. Jednym z narzędzi miało być wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa do realizacji budownictwa mieszkaniowego. Utworzony w lipcu 2017 roku Krajowy Zasób Nieruchomości miał pomóc w realizacji rządowego programu mieszkaniowego. Większość z 64 nieruchomości przekazanych do KZN okazała się jednak nieprzydatna dla realizacji inwestycji mieszkaniowych o umiarkowanych cenach i czynszach. Nie zgłosił się także żaden podmiot, zainteresowany pełnieniem funkcji operatora mieszkaniowego. Dlatego też w marcu tego roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaproponowało zmiany w przepisach.

Parlament zdecyduje czy Spółki Skarbu Państwa przekażą nieruchomości

Szkic projektu został zaprezentowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w ubiegłym miesiącu, zaś już pierwszego dnia kwietnia trafił od pod obrady Sejmu. Obecnie czeka on na ocenę przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zbierze się w dniu 24 kwietnia.

Według projektu Krajowy Zasób Nieruchomości pozyskiwać będzie mógł działki jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub instytutów badawczych. Na potrzeby budownictwa mieszkaniowego przeznaczane będą mogły być również grunty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW). Łącznie jest to blisko 150 spółek Skarbu Państwa i kolejnych około 800 spółek zależnych. Będą one zobowiązane do cyklicznego przekazywania do KZN wykazów nieruchomości. W zamian za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej danej nieruchomości. W przypadku gruntów KOWR oraz AMW, 90 procent ceny rynkowej przekazane zostanie tym jednostkom, zaś 10 procent trafi to KZN.

Ustawa nie ma być stosowana w odniesieniu do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Do zasobu nie będą mogły być włączane grunty zajęte przez pas drogowy, pokryte wodami, zajęte pod infrastrukturę kolejową lub dworce kolejowe. Dodatkowo dzięki programowi dopłat do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na start”, przyjętych w ubiegłym roku, możliwa ma być rezygnacja z regulacji stawek czynszu w ustawie o KZN. Szczegóły opisywaliśmy w marcu.

115 lokalizacji Mieszkanie Plus na mapie

Lokalizacja inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus |

Lokalizacja inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus | Geoportal

Dotychczas Krajowy Zasób Nieruchomości dokonał inwentaryzacji blisko pół miliona działek, które zostały poddane wieloaspektowym analizom dotyczącym m.in. oceny zanieczyszczenia gruntu, oceny warunków posadowienia inwestycji, a także opinii prawnych, podatkowych oraz architektonicznych. W ich wyniku wyselekcjonowano kilkaset działek, na których będą realizowane inwestycje mieszkaniowe.

Obecnie w zasobach KZN znajduje się 115 lokalizacji w całej Polsce. Na ich miejscu powstać ma 63 tysiące dostępnych cenowo mieszkań. Wśród dotychczas pozyskanych nieruchomości większość stanowią tereny należące do Agencji Mienia Wojskowego i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Inwestycje realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus pojawiły się niedawno na mapach Geoportalu. Zainteresowani mogą dzięki temu zobaczyć lokalizacje i planowane powierzchnie inwestycji w ramach rządowego programu mieszkaniowego. Możliwe jest również sprawdzenie szacunkowej liczby mieszkań dla danej inwestycji.

Aby je zobaczyć, należy w serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” wybrać pozycję „Krajowy Zasób Nieruchomości”, a w niej warstwę „Mieszkanie+ (potencjalne lokalizacje) ”.