Szczecin: Dyskusja nad zmianą Studium

Szczecin rozpoczął konsultacje społeczne nad aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce w 2012 roku.

Wycinek z zaprezentowanego wiosną 2021 roku Studium Szczecina

Wycinek z zaprezentowanego wiosną 2021 roku Studium Szczecina

Nowe Studium miasta Szczecin sięga perspektywy 2050 roku. Jeśli sprawdzą się prognozy demografów, wówczas w stolicy województwa zachodniopomorskiego mieszkać będzie 380 tysięcy osób. Dokument wyznacza funkcje i rodzaj zabudowy, które mogą powstać w danej części miasta.

Poprowadzimy debaty nad przyszłością w czterech kierunkach – klimat i środowisko, miasto i mieszkańcy, komunikacja oraz przestrzeń – tak, aby po przedyskutowaniu z radnymi i mieszkańcami zaproponować jak najlepsze rozwiązania

– zapowiada Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Dokument był przygotowywany od dwóch lat. Przez najbliższe kilka miesięcy planowane jest zbieranie i ocena uwag do dokumentu. Miasto przewiduje finał prac i ostateczne przyjęcie dokumentu do końca tego roku.

Konsultacje rozpoczęły się pod koniec ubiegłego tygodnia i powstaną do 19 kwietnia 2021 roku. Swoje uwagi można wnosić drogą elektronicz ną pobierając na stronie konsultuj.szczecin.pl cyfrową wersję formularza konsultacyjnego, lub tradycyjnie na formularzu papierowym dostępnym w przedsionku budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło) oraz przy wejściu filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40. Wypełniony dokument można przesłać na adres [email protected], pocztą na adres Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, albo wrzuć do urn wystawionych przy wejściu do UM przy pl. Armii Krajowej 1 i filii UM przy ul. Rydla 39-40. W ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, ich wyniki będą przedstawione na stronie konsultuj.szczecin.pl.

Pełen projekt Studium dostępny jest na stronie Konsultacji społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

Wystawa planów Szczecina

Przy okazji wyłożenia projektu Studium przygotowana została przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta wystawa „Plany historyczne rozwoju przestrzennego Szczecina”. Wystawa powstała w oparciu o zasoby własne biura oraz dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie i Archiwum Państwowym. Mapy reprezentują kluczowe etapy w polityce przestrzenno-gospodarczej Szczecina na przestrzeni wieków, od czasów średniowiecznych po współczesność .Zebrane źródła pokazują myśli urbanistyczne w mieście.

Zakres geograficzny plansz historycznych obejmuje Stare Miasto i Łasztownię oraz osiedla leżące za murami Szczecina, które łącznie stanowiły historyczny rdzeń miasta. Część map pokazuje terytorium wzajemnych relacji ośrodka miejskiego z jego najbliższym otoczeniem, które przed długi okres pełnio rolę zaplecza umożliwiającego jego funkcjonowanie, w różnych sferach życia.

Historyczne mapy zostały dokładnie opisane przez ekspertów z Biura Planowania Przestrzennego Miasta Szczecina, prezentując historię rozwoju miasta. Ekspozycja będzie dostępna do końca kwietnia 2021 roku.

Historyczny plan Szczecina z 1934, przewidujący rozwój zabudowy miasta

Historyczny plan Szczecina z 1934, przewidujący rozwój zabudowy miasta