Podpoznańska Gmina Mosina uporządkuje krajobraz

Gmina miejsko-wiejska Mosina w województwie wielkopolskim rozpoczyna prace nad projektem uchwały krajobrazowej. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie z projektantami i przedstawicielami gminy, na którym informowano o uchwale, etapach działań oraz inwentaryzacji reklam w mieście i gminie.

Reklamy w gminie Mosina

Reklamy w gminie Mosina | źródło: wycinek z prezentacji gminnej dotyczącej uchwały | aut. mgr inż. arch. Magdalena Kostencka-Burek, mgr inż. arch. Alicja Bogalecka-Pabisiak

Łącznie na terenie gminy przyjętych jest 116 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Spośród nich 59 nie zawiera przepisów dotyczących reklam lub urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Stąd też w 2018 r. zdecydowano się na przyjęcie uchwały obligującej do rozpoczęcia prac nad uchwałą chroniącą krajobraz gminy Mosina.

W ostatnich miesiącach dokonano przeglądu stanu istniejącego oraz obowiązujących dokumentów, w tym przeprowadzona została inwentaryzacja reklam na terenie miasta i gminy. Większość z nich zlokalizowanych jest w samym mieście Mosina. Uchwała regulować będzie również kwestię ogrodzeń oraz małej architektury. Do dnia 31 marca można jeszcze składać wnioski do prac nad uchwałą krajobrazową. Należy je kierować na adres: [email protected].

Pierwsza uchwała krajobrazowa w Polsce powstała w Ciechanowie 28 kwietnia 2016 roku. W województwie wielkopolskim uchwała obowiązuje m.in. w gminie Suchy Las (2018), w Lesznie (2019) oraz w Pile (2020). Analiza Urbnews.pl z początku roku wskazuje, że uchwały przyjęło w blisko 50 gminach, jednak część dokumentów została częściowo unieważniona. W Wyszkowie w województwie mazowieckim uchwałę zdecydowali się unieważnić sami radni.