Szczecin szuka swojego nowego serca na Łasztowni

Szczecin – 400-tysięczne miasto na północnym zachodzie Polski szuka nowego pomysłu na 200 hektarów w samym centrum. Odpowiedź ma przynieść właśnie ogłoszony międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny – „Łasztownia. Nowe serce miasta.” O tym jak poważnie prezydent Szczecina podchodzi do wyników tego konkursu świadczy rekordowa w Polsce pula nagród – 425 tys. złotych.

Do 27.03. 2017 r. trwa nabór wniosków o dopuszczenie do konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.

– Serce Szczecina, zawsze biło nad Odrą. Od jakiegoś czasu to serce bije mocniej dzięki m.in. rozwojowi portu, bulwarom, wydarzeniom kulturalnym, Starej Rzeźni, Lastadii, czy zapowiedzi odbudowy stoczni – mówi Piotr Krzystek, prezydent miasta. – Zaczynamy projekt, dzięki któremu serce Szczecina nad Odrą zabije mocnym, równym rytmem.  Konkurs ma wskazać najlepszą koncepcję zagospodarowania kluczowego dla rozwoju Szczecina miejsca.

– Przyszłość Szczecina jest ściśle związana z obszarem Międzyodrza. Teren poddany opracowaniu konkursowemu obejmuje (od północy) Wyspę Grodzką, Łasztownię wraz z obszarem tzw. Portu Wolnocłowego, Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną. Całość terenu w zakresie obszaru opracowania stanowi powierzchnię ponad 200 ha – tłumaczy Jarosław Bondar, Architekt Miasta. – Działania, zmierzające do realizacji tego celu, zostały zainicjowane przez władze miasta m.in. poprzez uruchomienie procesu przekształceń układu drogowego i przesądzenie o lokalizacji i kształcie Mostu Kłodnego, a także poprzez podjęcie działań zmierzających do komunalizacji (przejęcie od Skarbu Państwa) terenu Starej Rzeźni.

Harmonogram konkursu:

  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dnia 27.03.2017r. do godziny 15:00 (decydujący jest termin potwierdzenia dostarczenia Wniosku do Zamawiającego)
  • Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do dnia 10.04.2017r.
  • Składanie przez Uczestników pytań dotyczących Regulaminu – do dnia 24.04.2017r. do godz. 15.00.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu – do dnia 08.05.2017r.
  • Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie – do dnia 20.09.2017r. do godziny 15:00 (liczy się termin potwierdzenia dostarczenia pracy konkursowej do Zamawiającego).
  • Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz dyskusja pokonkursowa – październik 2017 r.

Nagrody w konkursie:

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

  • -I NAGRODA – 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto);
  • -II NAGRODA – 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto);
  • -III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto);
  • -do 6 WYRÓŻNIEŃ po 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto).

Zastrzega się, że praca nagrodzona I NAGRODĄ musi otrzymać minimum 80/100, a pracewyróżnione – minimum 60/100 punktów w ocenie Sądu konkursowego.

Więcej informacji: http://lasztownia.szczecin.eu