AKTUALNOŚCI

Krajowa integracja MPZP pod nowym adresem

Usługa sieciowa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, zapewniająca dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, została udostępniona pod nowym adresem. Będzie ona dostępna na Geoportalu.

Nowy adres usługi to https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennegoW jednym miejscu użytkownik może zapoznać się z treścią uchwały w formacie PDF oraz zapoznać się z planem w Geoportalu. 

Rejestr planów miejscowych w Geoportalu

Rejestr planów miejscowych w Geoportalu

Krajowa Integracja MPZP skupia od 2017 roku pod jednym adresem URL gminne usługi WMS prezentujące dane przestrzenne w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ministerstwo Cyfryzacji podjęło wówczas decyzję o włączeniu do państwowego systemu mapowego trzech zintegrowanych usług WMS dotyczących ewidencji gruntów i budynków, uzbrojenia terenu i planów miejscowych. Dane o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pochodzą z baz gminnych, czyli z miejsc gdzie są na bieżąco prowadzone. Użytkownik określa jedynie interesujący go obszar, a usługa automatycznie, na podstawie własnego wykazu baz i związanych z nimi usług sieciowych, odwołuje się do odpowiedniej bazy gminnej i po uzyskaniu odpowiedzi z gminy, zwraca użytkownikowi oczekiwaną informację w postaci pliku graficznego np. TIF, PNG czy JPG. Dostepna jest w większości systemów typu GIS/CAD.

Usługa obejmuje aktualnie zintegrowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z 1369 jednostek samorządowych, a więc z większości gmin. W rejestrze znajduje się obecnie ponad 20 000 planów zagospodarowania, czyli około połowa wszystkich obowiązujących planów w Polsce. Dla około 75% gmin prezentowane są opracowania rastrowe, a dla około 25% – wektorowe.

Krajowa Integracja MPZP jest dostępna w Geoportalu od 2017 roku jako warstwa „Plany zagospodarowania przestrzennego” w grupie warstw Zagospodarowanie przestrzenne.  Z KIMPZP można również korzystać w oprogramowaniu GIS-owym. Od 19 kwietnia 2019 roku Główny Geodeta Kraju przejął utrzymanie i administrowanie usługą. 

Raport o zagospodarowaniu przestrzennym w Geoportalu

Od grudnia na Geoportalu łatwo uzyskać można informację o planach zagospodarowania dla wybranej działki. Dzięki nowej funkcji „Pobierz raport o zagospodarowaniu przestrzennym”, można pobrać plik PDF z informacją o sytuacji planistycznej. Informacje w pliku są publikowane w zależności od dostępnych danych w Krajowej Integracji MPZP. Jak zapowiada GUGiK, nowe narzędzie ma być w przyszłości rozbudowywane.