Super-kwartały na pomoc Barcelonie

Barcelona rozważa przekształcenia układów drogowych trzech dzielnic. Beneficjentem mają być mieszkańcy dzielnicy, turyści i piesi.

fot. Scott Kelly

Barcelona widziana z kosmosu | fot. Scott Kelly

Super-kwartały

W pierwszych dniach maja władze miasta przedstawiły inicjatywę zmian o nazwie „Super-kwartałów”. Zamiarem włodarzy jest wprowadzenie zmian w użytkowaniu ulic, gdzie na czele wypełniane mają być potrzeby pieszych, przed potrzebami rowerzystów i kierowców. Ulice mają stać się miejscem spotkań oraz działań mieszkańców. Super-kwartały składać mają się z kilku (głównie: 9) kwartałów, których charakterystyczny wygląd wynika z XIX-wiecznego planu inżyniera Ildefonsa Cerdy. Plan przebudowy dzielnicy Eixample był największym dziełem w jego karierze.

Wizja Cerdy zakładała ortogonalny podział dzielnicy na jednakowe kwadraty o długości boku równym 133,3 metra. Uwzględniając potrzeby komunikacyjne, Cerdá w każdym kwartale „ścinał” rogi budynkom umożliwiając tym samym przejazd większym pojazdom. Pas drogowy miał mieć szerokość 20 metrów, z czego 10 metrów stanowiła droga, a po 5 m z każdej strony przeznaczane było na chodniki i zieleń izolacyjną. Arterie Diagonal i Meridiana przecinają ortogonalny układ pod kątem.

Zmiany w ruchu drogowym

Obecnie układ drogowy składa się w dużej mierze z ulic jednokierunkowych. Nawet pomimo takich przekształceń, Barcelona zmaga się z problemami zatłoczenia. Dodatkowo efektem dużego ruchu są zanieczyszczenia powietrza oraz hałas, które przekraczają dopuszczalne przez UE wartości. Dlatego też walkę z nimi zapowiedziały władze miasta. Według nowego planu transportowego, ruch ograniczony ma zostać o 21%.

Tranzytowy ruch drogowy prowadzić będzie wyłącznie po ulicach okalających takie super-kwartały. Pozostałe ulice prowadzić będą wyłącznie ruch lokalne lub służyć będą wyłącznie pieszym. Władze Barcelony szacują, że ruch ograniczony zostanie na 58% ulicach oraz uda się wygospodarować nowe 380 hektarów powierzchni zielonej.

Barcelona kwartal

Pierwsze działania w 2017 roku

W tym roku określone mają zostać najważniejsze cele oraz możliwe działania. Pierwsze efekty zobaczymy w 2017 roku. Zmiany początkowo wprowadzone mają zostać na obszarze trzech dzielnic – Sant Marti, Eixample oraz Gracia. Zbudowanie na nowo układu drogowego przywróci przestrzeń mieszkańcom oraz odwiedzającym turystom. Ulicami lokalnymi mają poruszać się będą mogli wyłącznie mieszkańcy oraz osoby prowadzące tam działalność gospodarczą. Władze planują wprowadzenie dodatkowego ograniczenia prędkości: 10 km/h do już funkcjonujących w mieście stref tempo 30 i 50.

Super-kwartały nie są jedynym działaniem władz stolicy Katalonii. Barcelona inwestuje w transport szynowy oraz zwiększa liczbę autobusów hybrydowych. Mieszkańcy zachęcani są do korzystania z rowerów. Poza budową nowych dróg rowerowych, włodarze chcą poprawić dostępność budynków instytucji publicznych dla przyjeżdżających tym środkiem transportu.

Ograniczenia na całym świecie

Działania Barcelony wpisują się w ogólnoświatowy trend redukcji liczby pojazdów w centrach. Do 2019 roku Oslo zamierza wprowadzić całkowity i permanentny zakaz ruchu w obrębie centrum. Helsinki chcą, aby sami mieszkańcy stwierdzili brak potrzeby posiadania własnego samochodu, zaś władze Paryża podejmują działania związane z ograniczeniem poziomu zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi. Niechętne pojazdom z napędem diesla są również władze Dublina i Brukseli. Władze Madrytu poza zakazem ruchu samochodów z napędem diesla myślą nad zwiększeniem powierzchni zazielenionych, także na ścianach i dachach. Planowane są również nowe miasta i dzielnice z ograniczonym ruchem pojazdów, nawet w takich państwach jak Chiny (przedmieścia Chengdu) czy Emiraty Arabskie (Masdar).