Prezydent podpisał ustawę o obrocie ziemią

Wczoraj (26.04) Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – z poprawkami.

Ustawa została zaakceptowana dwa tygodnie temu przez senatorów, a poprawki zaakceptowane przez Sejm. Zmiany dotyczą głównie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o kształtowaniu ustroju rolnego. Wczorajszy podpis Prezydenta Dudy na pięć lat zamrozi sprzedaż państwowej ziemi rolnej oraz ograniczy sprzedaż tych prywatnych.

Suburbanizacja na przykładzie Warszawy | zdjęcie: Google Earth

Suburbanizacja na przykładzie Warszawy | zdjęcie: Google Earth

Ograniczenia nie dotkną gruntów, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy studium przewidują inny niż rolny sposób wykorzystania. To od samorządów zależeć będzie w jaki sposób zmiany odczują mieszkańcy.

Ustawa może mieć wpływ na rozwój polskich miast. Jej zapisy nie zlikwidują zjawiska rozpraszania się zabudowy jednak pośrednio mogą wyhamować proces suburbanizacji oraz rozlewu zabudowy na działki podmiejskie. Co prawda inwestorzy i deweloperzy od początku maja nie będą mogli kupować nowych, powyżej 0,3 hektara*, jednak działki już posiadane przez inwestorów będą mogły być odralniane i zabudowywane. Dodatkowo wiele samorządów uchwaliło już plany zagospodarowania dla obszarów niezabudowanych, na obrzeżach miast. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2012 roku, gminy w uchwalonych planach miejscowych wyznaczyły tereny zabudowy o chłonności 77 milionów ludzi. Wprowadzenie zakazów może nie poskutkować zahamowaniem suburbanizacji ale nakierowaniem jej na obszary z już uchwalonymi planami.

Kilka dni temu Komisja Europejska poinformowała o planach zbadania zapisów ustawy, podobnie jak uczyniła z innymi państwami, które wdrożyły podobne zapisy – Węgrami, Litwą, Słowacją oraz Bułgarią. Zanim to nastąpi, ustawa wejdzie w życie 30 kwietnia tego roku.

* – informacja podana przez Kancelarię Prezydenta RP błędnie podaje wartość 2 hektarów.

Artykuł poprawiony