„Ustawa antysmogowa” przyjęta

Sejm zajął się projektem nowelizacji Prawa ochrony środowiska czyli tzw. ustawą antysmogową. Rodzaj i jakość paliw określać mają sejmiki wojewódzkie za pomocą uchwał. Będą mogły one zakazać stosowania niektórych typów instalacji. Zmiany mają ograniczyć negatywny wpływ emisji zanieczyszczeń pochodzących z urządzeń grzewczych.

krk_smog

Wnioskodawcy proponowali m.in., by samorządy mogły wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń, w których następuje proces spalania. Sejmiki mają określać standardy techniczne dla kotłów oraz określonych rodzajów paliw w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego. W uchwałach będą mogły być zdefiniowane granice obszaru objętego ograniczeniami lub zakazami. Zmiany wprowadzone mają być w celu poprawy jakości powietrza oraz zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki.

Projekt doprecyzowuje też przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanych instalacji lub instalacji zmienianych w sposób istotny. Zmiany dotyczą przede wszystkim prowadzenia tzw. postępowania kompensacyjnego. Nowelizacja da możliwość kompensacji emisji przez ograniczanie tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeniami pochodzącymi z lokalnych kotłowni i domowych pieców.

Autorzy projektu zaproponowali, by tereny były obejmowane ochroną przed hałasem z chwilą ich faktycznego zagospodarowania. Obecne uregulowania zobowiązują do ochrony przed hałasem już tereny przeznaczone pod określony typ zabudowy.

Nowe prawo może okazać się szczególnie ważne dla miast południowej części Polski. Miastem, które wprowadziło zakaz palenia węglem w przydomowych piecach był Kraków. Zakaz ten uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, twierdząc, że zgodnie z prawem nie jest możliwy. Zgodnie z projektem poselskim za wprowadzenie takiej uchwały odpowiedzialny będzie sejmik województwa małopolskiego.

Projekt wpłynął do Sejmu 23 lutego 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. Większość klubów parlamentarnych opowiedziało się za projektem tzw. ustawy antysmogowej. Czytania nie wzbudziły jednak sporego zainteresowania posłów – na sali sejmowej panowały pustki. Za uchwaleniem noweli opowiedziało się 285 posłów, 145 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

Zachęcamy do zapoznania się z prognozowanymi stężeniami zanieczyszczeń powietrza w woj. małopolskim, dostępnymi na stronie internetowej IMGW.