Poznań: Konkurs na wizję dziedzińca Zamku Cesarskiego

Centrum Kultury ZAMEK ogłosiło konkurs na „Wspólny dziedziniec przed Zamkiem”. Przestrzeń przestać ma pełnić funkcję parkingu i ponownie realizować funkcję reprezentacyjną. To kolejny plac w centrum Poznania, gdzie planowane są tego typu zmiany.

Zamek Cesarski w Poznaniu

Zamek Cesarski w Poznaniu

Zamek Cesarski powstał na początku XX wieku dla cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II. Zaprojektowany został w stylu neoromańskim przez niemieckiego architekta Franza Schwechtena. Od 1979 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków. Dziedziniec Zamku w pierwszych latach funkcjonowania pełnił funkcję honorową. W efekcie przebudowy z lat 40. XX wieku otwarty został na ulicę Święty Marcin. W okresie powojennym plac zaczął być wykorzystywany jako parking i taką funkcję pełni do dziś. Po przebudowie dziedzińca kierowcy mają korzystać z oddalonego o kilkaset metrów parkingu pod Rondem Kaponiera. W jego miejsce powstać ma atrakcyjna przestrzeń publiczna.

Planowane jest m.in. zazielenienie zabytkowego dziedzińca. Zachowany ma zostać szpaler drzew od strony Święty Marcin, lecz jednocześnie architekci musieli będą wyznaczyć osie widokowe na kluczowe elementy budynku. Zieleń lub elementy architektoniczne będą musiały również pełnić funkcję osłony dziedzińca przed zbyt dużym nasłonecznieniem. Przestrzeń pełnić na funkcję przyjaznej i funkcjonalnej całorocznej przestrzeni publicznej, służącej wypoczynkowi i edukacji. Planowana jest rezygnacja z organizacji imprez masowych, które przeniesione mają zostać na ulicę lub na plac Mickiewicza. Równocześnie autorzy koncepcji przewidzieć będą musieli możliwość organizacji koncertów i spektakli dla 100-200 osób na miejscach siedzących, np. przy wykorzystaniu mebli mobilnych. Mają one być zaprojektowane specjalnie dla tego miejsca, a przy ich opracowaniu należy wziąć pod uwagę architekturę Zamku Cesarskiego.

Plac od chodnika oddziela dziś mur. Zgodnie z założeniami, ma on zostać przesunięty w stronę ulicy o około 3,5 metra. Usytuowanie oraz forma murka wykonane zostaną zgodnie z projektem kompleksowej przebudowy ul. Św. Marcin w ramach trwającego Programu Centrum. W ramach projektu ma też powstać możliwość łatwiejszego dostępu do Zamku dla osób z niepełnosprawnościami.

Dziedziniec Zamku Cesarskiego w Poznaniu

Dziedziniec CK Zamek | fot. mat.prasowe / poznan.pl

W pierwszym etapie konkursu, który trwać ma w maju, uczestnicy przedstawić będą musieli opis wizji zagospodarowania dziedzińca przed CK Zamek. Przedstawiony opis wizji ma być opracowaniem, w którym w sposób zwięzły przedstawione zostaną pomysły na zagospodarowanie dziedzińca. Uczestnicy konkursu będą mogli przedstawić do 12 ilustracji lub przykładów odzwierciedlających ich intencje. Do drugiego etapu dopuszczonych zostanie sześć najlepszych prac z I etapu konkursu – ogłoszenie nastąpić ma 19 czerwca. Termin składania prac konkursowych II Etapu Konkursu wyznaczono do dnia 27 sierpnia. Ogłoszenie wyników ma nastąpić nie później niż 11 września tego roku. Zwycięzca otrzyma nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Maksymalny koszt wykonania prac nie może przekroczyć kwoty 9,225 mln brutto.

Poznań otwiera się na place

Przypominamy, że to nie pierwsza zmiana dziedzińców budynków w stolicy Wielkopolski. Auta zniknęły m.in. z dziedzińca Placu Kolegiackiego. Decyzja o uwolnieniu dziedzińca od aut wzbudziła kontrowersje wśród wielu radnych i urzędników. Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta stał się miejsce organizacji spektakli, koncertów, seansów filmowych czy imprez na świeżym powietrzu. W ostatnich dniach miasto zawarło porozumienie z przedstawicielami Kościoła, które umożliwi przejście przez drugi dziedziniec do parku Chopina.

Kolejna w kolejce czeka przebudowa Placu Kolegiackiego. Z jego przestrzeni również zniknąć mają pojazdy. Zachowana zostanie wyłącznie jezdnia po południowej stronie ulicy. Planowana jest tam wprowadzenie zieleni i wody. Głównym elementem placu ma być Zegar Historii przedstawiający dzieje Kolegiaty św. Marii Magdaleny. Przewiduje się tu również możliwość wprowadzenia ogródków gastronomicznych. Prace, które kosztować będą miało 27,5 mln zł potrwają jeszcze przez rok.

W dalszych etapach miasto czeka między innymi modernizacja płyty Starego Rynku. Zrealizowana ma zostać do 2021 roku. Równocześnie trwa wspomniany projekt zmian w rejonie ulicy Święty Marcin.