Trzynasta edycja konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich organizują trzynastą edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

W pierwszym etapie konkursu przyjmowane będą zgłoszenia przestrzeni publicznych od samorządów, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie należy składać mailowo na adres: [email protected] bądź do biura TUP w terminie do 25 czerwca 2019. W drugim etapie konkursu właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu danej inwestycji. Te zgłoszenia będą przyjmowane do początku sierpnia.

Bulwary Nadwiślańskie w Warszawie | fot. Rafał Proczek

W ubiegłym roku Grand Prix uzyskały warszawskie Bulwary Wiślane dla odcinka od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do mostu Świętokrzyskiego. Inwestorem był Urząd Miasta st. Warszawy, zaś projektantem pracownia RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa. Obecnie mieszkańcy Warszawy mogą korzystać też z kolejnego etapu inwestycji, obejmującego rejon pomnika warszawskiej syrenki. Za najlepszą miejską przestrzeń publiczną uznano obszar pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem w Rybniku, projektu topprojekt. Nową przestrzenią publiczną w zieleni został Park Stacja-Wisła przy ulicy Zabłocie, zaś rewitalizowaną przestrzenią publiczną Świątynia Dumania w Ornontowicach.

Dwa lata temu za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną uznano zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów. Jury przyznało Grand Prix dla Urzędu Miasta Sopot i Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej S.A. Za projekt ten docenieni zostali: główni projektanci kompleksu: Dariusz Gawkowski, Marcin Kaniewski i Hubert Szneider; członek zespołu projektowego: Piotr Landowski projekt zieleni: Jarosław Potocki; Sopoteka: Jan Sikora.