AKTUALNOŚCI

Puławy: konkurs urbanistyczny dla terenu byłego dworca

Prezydent Miasta Puławy zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla terenu byłego dworca autobusowego przy ul. Wojska Polskiego w Puławach wraz z otoczeniem.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla terenu byłego dworca autobusowego przy ul. Wojska Polskiego w Puławach wraz z otoczeniem. Obszar objęty konkursem to teren położony na skraju ścisłego centrum miasta Puławy. Punktem wyjścia do opracowania konkursowego są działki ewidencyjne nr 634/29 i 634/30, zlokalizowane u zbiegu ulic Lubelskiej i Wojska Polskiego w Puławach.

Od uczestników oczekuje się:

  • zdefiniowania sposobu rozwiązania szeroko pojętej komunikacji obszaru (koegzystencja komunikacji pieszej, rowerowej oraz kołowej – w szczególności autobusowej, wskazanie powiązań zewnętrznych);
  • przedstawienia propozycji układu przestrzeni otwartych i zabudowanych oraz terenów zielonych; zaproponowania publicznej przestrzeni miejskiej w formie użytecznej, przyjaznej i atrakcyjnej dla jej użytkowników (mieszkańców, ludzi pracujących i uczących się w Puławach, przybywających do Puław załatwić sprawy prywatne, służbowe lub urzędowe oraz turystów);
  • opracowania szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obowiązkowego obszaru konkursowego (zgodnie z załącznikiem nr 1 – działki ewidencyjne nr 634/29 i 634/30 – czyli teren dawnego dworca) wraz z bezpośrednim otoczeniem obejmującym obszar wyznaczony indywidualnie;
  • opracowania ogólnej koncepcji urbanistycznej, studium obejmującego szerszy obszar – wyznaczony indywidualnie przez autorów poszczególnych projektów.

Wizja lokalna przewidywana jest w sobotę 14 października 2017 roku. Zostanie ona poprzedzona spotkaniem poświęconym historii Puław, które odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie organizatora.

W pierwszym etapie konkursu pytania można przesyłać do dnia 13 listopada 2017 roku. Odpowiedzi na ostatnie zadane w terminie pytania zostaną udzielone nie później niż w dniu 22 listopada 2017 roku. Prace należy składać do 6 grudnia do godziny 15. W drugim etapie konkursu pytania można przesyłać do dnia 30 stycznia 2018 roku. Odpowiedzi na ostatnie zadane w terminie pytania zostaną udzielone nie później niż w dniu 12 lutego 2018 roku. Termin składania prac konkursowych mija 1 marca. Po kilku dniach poznać mamy zwycięzców.

Zakres i warunki uczestnictwa w konkursie są określone w „Warunkach Konkursu” umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami, pod adresem pulawy.eu/dawnydworzec.

informacja za: pulawy.eu