Poznań: radni odrzucili pierwszy wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej

Pierwszy w stolicy Wielkopolski przypadek głosowania nad wnioskiem dotyczącym inwestycji w ramach specustawy mieszkaniowej. Radni nie zgodzili się z planami inwestora.

Jeszcze w 2018 roku prezydent Poznania, jego zastępcy oraz wybrani radni mówili o negatywnych konsekwencjach specustawy mieszkaniowej, nazywanej też “Lex deweloper” wprowadza do miast chaos przestrzenny i pozwala deweloperom na niekontrolowaną zabudowę. Prezydent Poznania składał też uwagi do Ministerstwa podczas prac nad specustawą. Teraz po ponad trzech latach od wejścia w życie specustawy mieszkaniowej, poznańscy radni mieli okazję zmierzyć się z wnioskiem o taką inwestycję. Osiedle miałoby powstać w rejonie “Szacht”, czyli stawów zlokalizowanych w południowej części Poznania.

W ocenie miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, inwestycja jest sprzeczna ze studium oraz planem miejscowym. W czerwcu spółka z Warszawy wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, czyli budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce nr 2/18, ark. 20, obręb Górczyn w Poznaniu. Inwestycja, która miałaby powstać przy ulicy Klinkierowej, miałaby powstać na terenie który w planie przeznaczony jest częściowo pod zabudowę usługową, częściowo tereny zielone oraz częściowo tereny zielone z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną. Inwestycja miałaby być więc niezgodna z planem. Zgodnie z uzgodnieniem miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, inwestycja jest sprzeczna ze studium. Radni byli zgodni. Aż 28 z nich sprzeciwiło się inwestycji, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Liczba inwestycji, na które radni miast i gmin zgodzili się w całej Polsce wynosiła w sierpniu około 170. Specustawa obowiązywać ma do 2028 roku. O szczegółach dotyczących liczby inwestycji i ich lokalizacji informowaliśmy w sierpniu.