AKTUALNOŚCI

Aktualności

 • Na koniec marca przedstawiony ma zostać projekt zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [...]
 • W dniu 14 lutego 1945 dekretem Krajowej Rady Narodowej powołane zostało Biuro Odbudowy Stolicy [...]
 • Celem konferencji jest integracja ambitnych studentów i doktorantów kierunków związanych z transportem. Wydarzenie pozwala zrozumieć holistyczne podejście do praktycznych kwestii rozwiązań transportowych. Jej celem jest również szerzenie wiedzy na temat transportu. Tak, jak podczas poprzednich czterech edycji, już w kwietniu mury Politechniki Krakowskiej będą miejscem gdzie młodzi transportowcy mają szanse się zaprezentować, nawiązać kontakty, zbudować grupy projektowe i badawcze oraz znaleźć inspiracje do dalszych prac. [...]
 • Warszawa
  Władze stolicy zdecydowały się na wydłużenie terminu składania wniosków do nowego Studium. [...]
 • Organizatorem Konkursu jest Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”. Patronat honorowy [...]
 • W imieniu Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Dni Planisty: [...]
 • Pokrycie planistyczne gmin w Polsce
  Wciąż istnieją gminy, które nie posiadają Studium i wciąż mniej niż jedna trzecia kraju jest pokryta planami zagospodarowania. Wzrasta liczba wydanych "wuzetek", a uchwały krajobrazowe wprowadzane są wolno. Dodatkowo obserwowana jest stagnacja prac planistycznych. [...]

Urbanistyka

Wiadomości