AKTUALNOŚCI
 • zagospodarowanie części Jaworznickich Plant z wodnym placem zabaw, autorstwa RS+ Robert Skitek
  Trwa zbieranie zgłoszeń do konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną w województwie śląskim
  Redakcja, 17 maja 2020
  Czytaj dalej…
 • Warszawa bez pstrokatych słupków
  Redakcja, 6 maja 2020
  Czytaj dalej…
 • Poznań rozpoczyna prace nad nowym Studium
  Wojciech Wojtowicz, 5 maja 2020
  Czytaj dalej…
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Lotnicza_panorama_Warszawy.jpg
  Polska wygrała spór w sprawie wyburzenia zabytku w stolicy
  Redakcja, 3 maja 2020
  Czytaj dalej…
 • Wrocław budownictwo mieszkaniowe
  Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych ponownie w planach rządu
  Wojciech Wojtowicz, 20 kwietnia 2020
  Czytaj dalej…

Aktualności

Urbanistyka

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

Wiadomości

 • Przed długim weekendem majowym Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie w sprawie słupków blokujących i ogrodzeń łańcuchowych na terenie m.st. Warszawy. [...]
 • Radni Poznania przyjęła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania. [...]
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Lotnicza_panorama_Warszawy.jpg
  Polska wygrała spór przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Londynie w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego po wyburzeniu zabytku na tyłach Łazienek Królewskich. [...]
 • Wrocław budownictwo mieszkaniowe
  Rząd wraca do planów wprowadzenia udogodnień dla realizacji kooperatyw mieszkaniowych. Dziś poznaliśmy wstępną treść projektu, a w nim dodatkowe zachęty dla tworzenia takich form. [...]
 • Rząd szykuje nowe regulacje mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków epidemii COVID-19. Tarcza antykryzysowa będzie dotyczyć samorządów. Planowane zmiany dotyczyć będą m.in. opłatom skarbowym za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, za wydanie tzw. WZ-ki pobierana jest opłata 107 zł. Przeniesienie decyzji na inną osobę kosztuje 56 zł. Jednakże czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat. [...]