AKTUALNOŚCI
 • XVI edycja Konkursu na najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim
  Redakcja, 24 stycznia 2020
  Czytaj dalej…
 • Miasto oczami najmłodszych. Trwa druga część cyklu warsztatów „Moje Miasto Warszawa”
  Redakcja, 23 stycznia 2020
  Czytaj dalej…
 • Zimówka 2020 – Ostatnia zima na ziemi?
  Redakcja, 22 stycznia 2020
  Czytaj dalej…
 • Dni Planisty
  Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi, Poznań, 2-3.04.2020
  Redakcja, 22 stycznia 2020
  Czytaj dalej…
 • Ogólnopolska konferencja XIII Dzień Urbanisty 2020 – „Światłocień”
  Redakcja, 22 stycznia 2020
  Czytaj dalej…

Aktualności

Urbanistyka

Wiadomości

 • Świdermajery, nowy Plac Defilad czy Ząbkowska przyjazna dla wszystkich – takie architektoniczne wyzwania czekały na najmłodszych uczestników jesiennych warsztatów [...]
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi serdecznie zapraszają na kolejną, XIII edycję ogólnopolskiej [...]
 • Zarządzeniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 17 stycznia 2020 roku powołano nową kadencję Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalono zasady jej działania. MKUA opiniuje koncepcje i projekty planów miejscowych, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o lokalizację inwestycji składanych w trybie tzw. „specustawy mieszkaniowej”. Komisja może opiniować inne sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy lub obszaru metropolitalnego Warszawy przedstawione przez Prezydenta miasta. [...]
 • Uchwała krajobrazowa warszawa
  Dziś Rada Warszawy przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową. Wprowadza ona rozwiązania prawne, które regulują zasady umieszczania reklam i szyldów w przestrzeni miejskiej, stawiania ogrodzeń czy obiektów małej architektury. [...]
 • Urząd Miasta Łodzi | fot. Wojciech Wojtowicz
  Senacka komisja ustawodawcza podjęła w tym tygodniu inicjatywę ustawodawczą w sprawie powołania łódzkiego związku metropolitalnego. [...]