AKTUALNOŚCI

Aktualności

 • Mapy powodziowe w portalu geoportal
  W serwisie geoportal opublikowana została napa zagrożenia powodziowego. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy jego działka nie jest zagrożona powodzią. [...]
 • Auckland
  Rosnące ceny na rynku powodują, że Nowozelandczycy aby kupić nieruchomość, muszą wydawać coraz więcej. Dlatego też władze zabroniły sprzedaży domów obcokrajowcom. [...]
 • „Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”
  Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa przygotował podręcznik dotyczący partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. [...]
 • Forum Transportu Publicznego to konferencja, której celem ogólnym jest zwrócenie uwagi na problematykę transportu w miastach. Wyzwania jakie stoją przed miastami w związku z rosnącą mobilnością i rozwijającymi się technologiami oraz polityką ekologiczną stawiają rządzących przed wieloma trudnymi wyborami. [...]
 • Specustawa mieszkaniowa wprowadza zapisy, które obowiązywać mają przez najbliższe 10 lat. Wprowadza ona dodatkowy, pozaplanistyczny tryb realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących. Wzrosnąć ma rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wobec którego w większości przypadków będą musiały być zgodne przeprowadzone inwestycje mieszkaniowe. Jednak i tu nie zawsze inwestycje będą musiały spełniać wymóg zgodności. Mówi o tym art. 5 ust. 4 – w sytuacji, gdy dotyczy to terenów, które w przeszłości pełniły funkcje kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na nich realizowane. Przy planowaniu inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej ignorować będzie można zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: art. 5 ust 3. [...]

Urbanistyka

Wiadomości

Partnerzy