Konsultacje społeczne kluczowe dla „Wspólnego planu”

Bezpośredni kontakt z mieszkańcami to najważniejszy element konsultacji społecznych, wynika z raportu „Wspólny plan. Jak wspólnie budować dialog wokół decyzji przestrzennych w gminach,” przygotowanego przez WiseEuropa w ramach podsumowań projektu „Wspólny plan.”

Materiały prasowe

– Rozstrzygnięcia, które zapadają w toku tworzenia dokumentów planistycznych, mają długofalowe konsekwencje, wpływające na przyszłość gmin oraz na jakość życia ich mieszkańców. Konsultacjom dokumentów planistycznych towarzyszy wiele wyzwań. Zarządzanie przestrzenią wymaga świadomych i racjonalnych decyzji, przy odpowiednim wyważeniu rozmaitych interesów – piszą Autorki raportu Iwona Ciećwierz i Dominika Jędrzejczak.

W ramach projektu „Wspólny Plan” gminy mogły konsultować dokumenty dotyczące planowania przestrzennego: studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Spośród 21 gmin uczestniczących w Projekcie, 12 gmin konsultowało projekt studium, 7 – projekt planu miejscowego, a 2 gminy konsultowały równolegle oba rodzaje dokumentów. Konsultacje dotyczyły zatem dwóch różnych dokumentów, ale tego samego obszaru.

Jak wynika z raportu WiseEuropa, konsultacje społeczne nie zawsze są postrzegane w urzędach jako narzędzie wsparcia, które może ułatwić proces decyzyjny dotyczący przyszłości gminy, wspierać jej zrównoważony rozwój i dążenia do poprawy jakości życia mieszkańców. Pogłębione konsultacje społeczne, wymagające dużego zaangażowania urzędników, postrzegane bywają jako dodatkowa praca, której sens nie każdy widzi lub chce dostrzec.

Niemniej jednak, działania i narzędzia jakie gminy wskazały do stosowania w przyszłości, w dużej mierze zawierały element relacji z mieszkańcami. W związku z tym warto rozwijać dialog urzędników i mieszkańców, oraz wdrażać techniki konsultacyjne, które zmniejszą wzajemny dystans, zbudują zaufanie i poczucie wpływu lokalnych społeczności na sprawy ważne dla ich przyszłości.

Więcej szczegółów dotyczących projektu i jego efektów w raporcie pod linkiem: https://wise-europa.eu/2022/10/24/wspolny-plan-jak-wspolnie-budowac-dialog-wokol-decyzji-przestrzennych-w-gminach/