XXVII Nagroda TUP o/ Katowice za prace dyplomowe z zakresu GP i Urbanistyki – Finał już 14 grudnia

final2016

Konkurs prac studenckich jest jedną z najdłużej trwających inicjatyw katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Do 2008 roku organizowany był na jednej tylko uczelni – Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uczelni przybyło a gospodarka przestrzenna stała się całkiem “modnym” kierunkiem. Dlatego od 2009 roku w zasadach konkursu wprowadzono kilka istotnych zmian.

Zasadnicza nowość to dwuetapowa formuła, która otworzyła konkurs na różne uczelnie. Pierwsza faza każdego konkursu, uczelniana, przebiega według tradycyjnego schematu, przy czym na każdej uczelni obowiązują własne szczegółowe zasady i kryteria, uzgodnione z organizatorem na podstawie porozumienia.

Takie porozumienie zawarło z TUP pięć uczelni: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, a także, od tego roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 14 grudnia w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach finaliści konkursu zawalczą o XXVII Nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice.