AKTUALNOŚCI

Specustawa dla Światowego Forum Miejskiego podpisana przez Prezydenta

W ostatnich dniach lipca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022,

Już za mniej niż 11 miesięcy w Katowicach odbędzie się 11. edycja Światowego Forum Miejskiego. W celu usprawnienia organizacji wydarzenia, przyjęto dedykowaną ustawę, która określa zasady organizacji wydarzenia oraz wprowadza narzędzia usprawniające związane z nim prace.

Specustawa usprawni organizację Światowego Forum Miejskiego

W ustawie określono zadania organów administracji publicznej i służb w zakresie organizacji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), a także szczególne zasady udzielania i realizacji zamówień związanych z organizacją imprezy. W dokumencie zawarte są między innymi zasady finansowania organizacji Forum. Ustawa określa również zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego przy organizacji międzynarodowego wydarzenia.

W dokumencie zawarto także wymagany skład Zespołu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego.

Minister (lub wiceminister) właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialny będzie m.in. za współpracę z UN-Habitat, prace merytoryczne, przygotowywanie i logistykę głównego wydarzenia oraz wydarzeń towarzyszących. Będzie też odpowiedzialny za zapewnienie udziału ekspertów w wydarzeniu. Promocja wydarzenia odbywać się ma we współpracy z miastem Katowice. Wybrane zadania będą mogły być powierzone Instytutowi Rozwoju Miast i Regionów, organizacjom pozarządowych oraz pożytku publicznego. Za zabezpieczenie medyczne oraz plan zapewnienia bezpieczeństwa odpowiadać ma wojewoda śląski.

Specustawa wyłączy zakupy na cele WUF 11 spod PzP

Artykuł 23 specustawy wyłączy niektóre zakupy spod regulacji Prawa zamówień publicznych – dotyczy to przypadków, w których wartość zamówienia jest niższa od unijnego progu 139 tys. euro lub poniżej 750 tys. euro dla usług społecznych. Kontrolę zamówień związanych z organizacją WUF11 pełnić ma CBA.

Na organizację Światowego Forum Miejskiego z budżetu państwa planowane jest maksymalnie blisko 200 milionów złotych (w tym ponad 68 mln w tym roku), zaś z budżetu miasta Katowice ponad 11 milionów złotych (w tym blisko 2.7 mln w tym roku).

Katowice / fot. umkatowice / lic. CC BY-SA 3.0

11. edycja Światowego Forum Miejskiego

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Odbędzie się w Katowicach między 26 a 30 czerwca 2022 roku. Wydarzenie poświęcone tematyce miejskiej zorganizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z UN-Habitat (agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich) oraz Miastem Katowice. Pierwszy raz wydarzenie będzie organizować miasto Europy Środkowej. Poprzednia edycja odbyła się w Abu Dhabi, gdzie reprezentanci Polski promowali przyszłoroczne wydarzenie.

Jako organizator kolejnej sesji Światowego Forum Miejskiego musieliśmy stworzyć ustawę, która usprawni przygotowania do tego prestiżowego wydarzenia. Podpis Prezydenta zakończył procedowanie dokumentu. Kontynuujemy intensywną pracę nad organizacją WUF11

– skomentowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, pełnomocnik rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

W czerwcu ustawę przyjął Sejm, zaś 30 lipca znalazł się pod nią podpis Prezydenta. Obecnie czekamy na opublikowanie dokumentu w Dzienniku Ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Termin zakończenia obowiązywania ustawy określono na dzień 31 grudnia 2022 roku.

ustawa WUF22