Gorzów Wielkopolski: Seminarium i warsztaty „Estetyka pod lupą” – 01.12.2016

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium nt. jakości przestrzeni publicznej w kontekście przygotowywanej uchwały krajobrazowej. Seminarium odbędzie się w czwartek, 1 grudnia i potrwa od godz. 11.00 do godz. 18.30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie w sali nr 102. Wstęp wolny.
 przechwytywanie
Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi spojrzeniami, aspektami kształtowania przestrzeni publicznej oraz poznają doświadczenia i wyzwania innych miast w tym zakresie. Głos w dyskusji zabiorą znani architekci, urbaniści będący autorytetami w tej dziedzinie, a także przedstawiciel branży reklamowej oraz reprezentanci lokalnego stowarzyszenia.

Przedstawiamy ramowy program seminarium:

11:00 – 11:20 Otwarcie seminarium
11:20 – 11:50 Sposoby kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej. Wrocław – przestrzeń do życia. Beata Urbanowicz – Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta w Zespole Architekta Miasta we Wrocławiu
11:50 – 12:20 Jak chronić się przed globalizacją? Estetyka w przestrzeni miast na podstawie planów. Jerzy Gurawski – polski projektant przestrzeni, architekt i scenograf;
12:20 – 12:50 Waloryzowanie, ochrona i kształtowanie krajobrazu miejskiego – doświadczenie z Krakowa, Łodzi i Gorzowa Janusz Korzeń – redaktor naczelny „Przegląd Urbanistyczny”
12:50 – 13:20 dyskusja
13:30 – 14:20 przerwa obiadowa
14:30 – 15:10 Rola urbanisty w procesie tworzenia lokalnej uchwały krajobrazowej – nowe ustawowe wyzwania a dotychczasowe doświadczenia – aspekt prawny Marek Wiland – urbanista z Wrocławia, przewodniczący Stowarzyszenia Urbanistów Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów
15:10 – 16:10 Europejskie systemy zarządzania reklamą. Tamara Widerak – Dyrektor ds. kontaktów z administracją samorządową Ströer
16:10 – 16:30 dyskusja
16:30 – 16:40 przerwa kawowa
16:40 – 17:10 Wyzwania Poznania związane z przygotowaniem uchwały krajobrazowej. Piotr Libicki –  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta
17:10 – 17:40 Ochrona krajobrazu w społecznej hierarchii wartości i potrzeb – przestrzeń wspólna nie znaczy niczyja. Radosław Barek – arch., dr hab. na Wydziale Architektury Politechniki  Poznańskiej
17:40 – 18:00 Rola działań artystycznych realizowanych przez stowarzyszenie Sztuka Miasta w nadawaniu nowego oblicza przestrzeni publicznej miasta Gorzowa. Stowarzyszenie Sztuka Miasta z Gorzowa Wlkp.
18:00 – 18:30 dyskusja i zakończenie.

Cykl warsztatów

Ponadto rozpoczynamy cykl warsztatów. W środę, 7 grudnia zapraszamy firmy reklamowe, designerów, grafików, artystów oraz uczniów szkół o profilu artystycznym do udziału w warsztatach, które potrwają od godz. 16.00 do 18.30 i odbędą się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie w sali nr 110.
Celem spotkania będzie wypracowanie przez zaproszoną grupę interesariuszy w formie warsztatowej wytycznych i propozycji zapisów uchwały krajobrazowej. Planowana jest praca w podgrupach, a następnie prezentacja i dyskusja. Porozmawiamy o estetyce naszej wspólnej przestrzeni i o wzajemnych oczekiwaniach. Wynik spotkania warsztatowego będzie poddany dalszej analizie w procesie przygotowywania uchwały krajobrazowej.
O kolejnych spotkaniach warsztatowych poinformujemy w terminie późniejszym po nowym roku.
Marta Danielak
Wydział Urbanistyki i Architektury