Wyniki konkursu na koncepcję przestrzenną Akademii Morskiej w Gdyni

Pięć prac zostało nagrodzonych w ramach konkursu na „Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni”.

Konkurs ogłoszony został w grudniu przez miasto Gdynia oraz władze uczelni i dotyczył kampusu Akademii Morskiej w Gdyni położonej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Grabówku. Celem było poszukiwanie inspirujących pomysłów, które posłużyłyby do stworzenia kompleksu “na miarę XXI w.”

Chciałbym pogratulować zwycięzcom oraz wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. To co zostało zaprezentowane w pracach jest dorobkiem uczestników a naszą korzyścią. Podkreślmy, że nie był to konkurs realizacyjny a studialno-ideowy w związku z czym wszyscy uczestnicy konkursu włożyli cegiełkę do gmachu wiedzy. 21 prac analitycznych w sposób niewątpliwy pomoże projektantom z Biura Planowania Przestrzennego znaleźć optymalne rozwiązania i zapisy dotyczące dopuszczeń dla tego terenu w ostatecznym efekcie prac planistycznych. Mam nadzieję, że Państwo, którzy wzięliście udział w tym konkursie będziecie mieli poczucie satysfakcji, że przyczyniliście się do znalezienia tych optymalnych rozwiązań.

powiedział Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni.

W konkursie przedstawiono 21 projektów architektonicznych, z czego pięć zostało nagrodzonych. Decyzję podejmowało juty w składzie: mgr inż. architekt, Narcyz Sienkiewicz, wiceprezydent Gdyni dr inż. arch.Marek Stępa, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego mgr inż. arch. Marek Karzyński, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG oraz Kanclerz Akademii Morskiej mgr Sławomir Polański, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Dariusz Chmielewski i dr inż. arch. Bazyli Domsta.

Pierwsze miejsce przypadło pracowni 22ARCHITEKCI Sp. z o.o. z Warszawy.

W uzasadnieniu czytamy:

Praca charakteryzuje się dyscypliną projektową, która doprowadziła do powstania kompozycji zwartej, choć opartej na operowaniu bryłami oraz wnętrzami o zróżnicowanej wielkości. Pomysł oparty na kształtowaniu wyraźnie wydzielonych wnętrz o przypisanych zróżnicowanych funkcjach i charakterze uznaje się za interesujący. Pozytywnie ocenia się też logiczne uzupełnienie zabudowy wzdłuż poprzecznego ciągu komunikacyjnego poprzez zaprojektowanie rozbudowy istniejącego budynku. Mimo swego zdyscyplinowania praca wydaje się być podatna na modyfikacje, które nie powinny zakłócić jej klarowności (np. ewentualna rezygnacja z jednego z pawilonów flankujących główny plac). Na podkreślenie zasługuje także wysoki poziom warsztatu projektowego.

II nagrodę otrzymały koncepcje zrealizowane przez DEC WOLSZCZAK ARCHITEKCI oraz Fiszer Atelier 41 Sp. z o.o. Warszawa.

III nagrody otrzymały zespoły w składzie: Andrzej Gołębiewski, Marzena Wytrykusz, Marek Kruk, Adrian Mania oraz Katarzyna Pawluśkiewicz, Michał Bernasik.

Prace projektowe rozpoczną się po przygotowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.