AKTUALNOŚCI

Gdynia: Uchwalone plany i zielone światło dla nowej mariny

Cztery nowe plany miejscowe, w tym jeden dla Śródmieścia otwierający drogę do budowy nowej mariny – to efekty ostatniej w 2015 roku sesji Rady Miasta Gdyni.

Na sesji, która odbyła się 30 grudnia 2015 uchwalono plany dla części dzielnic Mały Kack, Wzgórze Świętego Maksymiliana oraz Obłuże oraz zmieniono fragment planu miejscowego dla rejonu Śródmieścia. I to dzięki temu ostatniemu w najbliższych miesiącach może rozpocząć się budowa nowych obiektów przy gdyńskiej marinie.

Załącznik graficzny do zmienionego planu miejscowego w rejonie Skweru Kościuszki / gdynia.pl

Załącznik graficzny do zmienionego planu miejscowego w rejonie Skweru Kościuszki / gdynia.pl

Plan obejmuje teren o powierzchni około 1,5 hektara jednak jest to ważny element dla budowania nowego frontu wodnego w mieście.  Nowy obiekt będzie mógł mieć wysokość do 18,45 metrów ponad poziomem morza (w poprzedniej wersji planu było to 15 m). W poziomie parteru zrealizowane mają zostać prześwity widokowe.

źródlo: gdynia.pl

źródlo: gdynia.pl

Procedura planistyczna w polskich miastach