Bydgoszcz przedstawiła zasady projektowania infrastruktury dla pieszych

Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski podpisał zarządzenie dotyczące zasad projektowania infrastruktury dla pieszych.

Bydgoszcz | fot. Pit1233 | lic. public domain

Bydgoszcz | fot. Pit1233 | lic. public domain

Dokument uwzględnia oczekiwania tej grupy uczestników ruchu. Jak mówi prezydent Bydgoszczy, miasto “od kilku lat konsekwentnie stara się przywrócić proporcje w projektowaniu miejskiej przestrzeni”. Władze Bydgoszczy mają zamiar stosować rozwiązania już sprawdzone, a także wzorować się na tych stosowanych w innych miastach. Wśród rozwiązań przedstawionych w katalogu dobrych praktyk znajdują się m.in:

  • woonerfy
  • przystanki wiedeńskie
  • wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe
  • przejścia z zawężonym przekrojem jezdni
  • podwójne przejścia przy przystankach tramwajowych
  • antyzatoki
  • chodniki poprzeczne

Katalog przygotowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy przy współpracy z miastem, policją i mieszkańcami. Propozycje, które znalazły się w zestawie dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej będą obowiązywać wszystkie miejskie jednostki zajmujące się planowaniem i budową ciągów pieszych. Przypominamy, że w Bydgoszczy przyjęto już standardy dotyczące projektowania dróg rowerowych.

Projekt przedstawiający zasady projektowania infrastruktury dla pieszych dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.

Projekt standardów projektowania  przyjął też Lublin. W lutym nastąpiło przekazanie Prezydentowi Lublina projektu „Lubelskich Standardów Infrastruktury Pieszej”.