AKTUALNOŚCI

Konkurs na koncepcję przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni

Miasto Gdynia wraz z Akademią Morska ogłosiły wczoraj konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu uczelni.

fot. Grzegorz C.Skwarliński lic. CC-BY-SA-3.0-PL

Główne wejście do budynku Akademii Morskiej w Gdyni / fot. Grzegorz C.Skwarliński (Wikimedia Commons) / lic. CC-BY-SA-3.0-PL

Przedmiotem Konkursu jest koncepcja funkcjonalno-przestrzenna kampusu Akademii Morskiej w Gdyni położonej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Grabówku. Wizja powinna zaprezentować możliwości przekształcenia obiektów uczelni oraz przyległego terenu na poziomie studialno-ideowym. Przedstawione rozwiązania funkcjonalno-przestrzennych kampusu Akademii Morskiej w Gdyni powinny w sposób twórczy łączyć istniejące obiekty z nowo-projektowanymi, zakładanymi przez władze uczelni. Uczestnicy powinni mieć na uwadze wpis do rejestru zabytków, który obejmuje zespół obiektów uczelnianych.

Przebudowa kampusu ma wpłynąć na uporządkowanie całej dzielnicy, dlatego też koncepcja powinna zaprezentować możliwości przekształcenia sąsiedztwa kampusu, określać relacje obiektów z otoczeniem, mając na uwadze rozwiązania kompozycyjno-funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania przestrzeni publicznych. Wyniki mają posłużyć do opracowania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne startujące w imieniu własnym, zespołu, osób prawnych, podmiotów występujących wspólnie oraz innych jednostek organizacyjnych, wśród których to osób znajduje się minimum jedna posiadająca uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń. Dla autorów najlepszych prac, przewidziano nagrody finansowe. Zwycięzca dostanie 50 000 złotych, za drugie miejsce jest to 30 000 złotych a za trzecie 20 000 złotych.

Termin nadsyłania koncepcji upływa 29 lutego 2016:

  • 11.12.2015 r. – ogłoszenie konkursu
  • 18.01.2016 r. – termin składania pytań
  • 29.01.2016 r. – termin udzielenia odpowiedzi na pytania
  • 29.02.2016 r. do godz. 15:00 – termin składania prac konkursowych
  • 14.03.2016 r. godz. 11:00 – termin ogłoszenia wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa

Regulamin oraz materiały konkursowe są dostępne na www.gdynia.pl/konkurs_amg/.