Warsztaty charrette: Jakie Pole Mokotowskie?

Od 14 do 20 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Narodowej odbędą się pierwsze w Warszawie warsztaty „charrette” dotyczące przyszłości Pola Mokotowskiego.

Warszaty charette są organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, pracownię urbanistyczną MAU oraz firmę Mediatorzy.pl. Jest to trzeci etap procesu konsultacji społecznych – partycypacyjnego opracowania koncepcji zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego.

Pole Mokotowskie to park o zróżnicowanym charakterze i miejsce różnorodnych aktywności mieszkańców. Jak powinien wyglądać? Jak najlepiej połączyć na Polu wiele rozmaitych funkcji z największą korzyścią dla jego użytkowników? Celem warsztatów jest uwzględnienie postulatów zgłaszanych i zdiagnozowanych na wcześniejszych etapach i zarekomendowanie rozwiązań organizacyjnych, projektowych lub regulaminowych odpowiadających na potrzeby użytkowników Pola. Wspólnie z mieszkańcami oraz użytkownikami Pola Mokotowskiego zostanie wypracowana całościowa, spójna wizja parku i jasna strategia postępowania przy wprowadzaniu szczegółowych usprawnień w parku. Warsztaty przeprowadzone będą w nowatorskiej formie „charrette”.

Warsztaty „charrette” są narzędziem planistycznym i projektowym. Termin „charrette” został przejęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Profesjonalne warsztaty „charrette” pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. i zmieniły podejście planistyczne w tym kraju. Obecnie są również stosowane w Europie. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, przestrzeni publicznych i tkanki historycznej śródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic i poprawie funkcjonowania istniejących wsi, dzielnic, miast lub nawet regionów. Dzisiejsze charette cechuje szybkość i syntetyczność opracowania oraz praca warsztatowa.

Tematami przewodnimi warsztatów będą:

  • Zieleń na Polu – Pole jako ekosystem przyrodniczy, bioróżnorodność w parku;
  • Komunikacja – projektowanie przestrzeni, z których wygodnie korzystać będą piesi, rowerzyści, rolkarze i inni użytkownicy;
  • Funkcje na Polu – planowanie rozmieszczenia i sposobu realizacji funkcji rekreacyjnej i kulturalnej dla użytkowników o różnych potrzebach i rożnych grup wiekowych, animacje społeczno-kulturalne na Polu, kawiarnia/gastronomia, mała architektura;
  • Pies na Polu – jak odpowiedzieć na potrzeby właścicieli psów i potrzeby innych użytkowników parku;
  • Wydarzenia i imprezy na Polu – wytyczne i zasady dotyczące organizacji imprez na Polu.

Warsztaty będą obejmowały:

  • konferencję otwarcia – 14 kwietnia (czwartek), w godz. 17:30-20:30,
  • warsztaty w blokach tematycznych – 15 kwietnia (piątek), w godz. 17:30-20:30 oraz 16 kwietnia (sobota) od godz. 10:00,
  • publiczne prezentacje projektu – 18 kwietnia (poniedziałek) oraz 20 kwietnia (środa), w godz. 17:30-20:30,
  • pozostały czas warsztatów jest poświęcony na prace projektowe wraz ze stałym punktem konsultacyjnym.

pole-mokotowskie-plakat-900x1280-px-interent_pkludkiewicz-wers-2.png.crop_display

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.