Stanisław Wyganowski odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent RP Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim, wręczył odznaczenia państwowe z okazji Święta Narodowego 3 Maja.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju urbanistyki i kształtowania ładu przestrzennego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej odznaczony został Stanisław Wyganowski.

Stanisław Wyganowski, fot: um.warszawa.pl

Stanisław Wyganowski, fot: um.warszawa.pl

Stanisław Wyganowski urodził się w 1919 roku. Studiował na SGH, uzyskał doktorat z zakresu nauk ekonomicznych. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939.  Po wojnie pracował jako urbanista w kraju i za granicą, w instytucjach związanych z gospodarką miejską: Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, Biurze Projektów Warszawa Północny-Wschód, Pracowni Urbanistycznej Województwa Warszawskiego, Instytucie Urbanistyki i Architektury. Przez 10 lat wykładał na Politechnice Warszawskiej i Gdańskiej, był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Na początku lat 70. był dyrektorem Instytutu Urbanistyki i Architektury. Od 1974 do 1980 przebywał w Algierii, gdzie pracował  nad planem miasta Algier. Po powrocie do kraju pracował jako docent w Instytucie Kształtowania Środowiska. Od 30 stycznia 1990 do 5 października 1994 był prezydentem m.st. Warszawy. Jest członkiem honorowym Towarzystwa Urbanistów Polskich.


Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali także Longin Komołowski oraz Biruta Lewaszkiewicz-Patrykowska. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Kazimierz Jaśkowski, Stanisław Mossakowski, Janusz Skalski, Stanisław Sołtysiński, Zygmunt Świechowski i Wojciech Wolski. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Andrzej Dembiński, Marian Filar, Anna Fornalczyk, Irena Herbst, Witold Kulesza, Wojciech Maksymowicz, Marek Ostrowski, Krzysztof Pastor, Marek Żywno. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali Piotr Anderszewski, Danuta Baszkowska, Ewa Bednarkiewicz, Zbigniew Butkiewicz, Marek Chmaj, Katarzyna Dzieduszycka-Herbert, Anna Maria Jopek, Grzegorz Przebinda, Tomasz Sielicki, Tadeusz Skoczny i Krzysztof Varga.

prezydent.pl / um.warszawa.pl