“Transport – szanse i wyzwania dla Warszawy”

W poniedziałek, 11 maja 2015 r. od godz. 12.30 w Warsztacie Warszawskim, sala na I piętrze (Pl. Konstytucji 4) odbędzie się konferencja “Transport – szanse i wyzwania dla Warszawy”.

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa należy przedstawić do dnia 7 maja 2015 r. pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub telefonicznie tel. 502 627 651.

Program wydarzenia:

12.30 – 13.00 – Rejestracja;

13.00 – 13.30 – Koncepcja wprowadzenia korytarza niskoemisyjnego w Warszawie – Łukasz Franek (Via Vistula);

13.30 – 14.00 – Dobre praktyki na przykładzie Niemiec cz.I – Heiko Basmeyer (Verkehrsclub Deutschland);

14.00 – 14.30 – Przerwa na lunch;

14.30 – 15.00 – Dobre praktyki na przykładzie Niemiec cz.II – Gregor Kolbe (Verkehrclub Deutschland);

15.00 – 15.30 – Problem zatok autobusowych – Marcin Jackowski (Stowarzyszenie Zielone Mazowsze);

15.30 – 16.00 – Koncepcje rozwoju transportu w Warszawie – dyr. Mieczysław Reksnis (Biuro Drogownictwa i Komunikacji w Warszawie), Michał Beim (Instytut Sobieskiego), Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa);

16.00 – 16.30 – Dyskusja.

Spotkanie tłumaczone będzie symultanicznie.

Więcej informacji na stronie wydarzenia na portalu facebook oraz na naszej liście wydarzeń.