Warszawa: układ urbanistyczny MDM zostanie wpisany na listę zabytków

Mdm_planMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpoczął pracę nad wpisem urbanistycznego układu warszawskiego MDM’u – Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej do rejestru zabytków, ze względu na jego walory architektoniczno-przestrzenne.

Granice MDM określone przez konserwatora biegną ulicami Wilczą, Lwowską i Polną, niemal do pl. Unii Lubelskiej, potem fragmentarycznie m.in. Marszałkowską, Emila Zoli i Litewską, al. Armii Ludowej do pl. Na Rozdrożu, później Koszykową i al. Róż, odcinkami al. Ujazdowskich, ul. Chopina, obejmując budynki przy ul. Armanda Calinescu, następnie Piękną i Kruczą.

Procedura wpisu układu urbanistycznego do rejestru zabytków może potrwać wiele miesięcy ze względu na skomplikowanie procedury – w sprawie bierze udział wiele stron, w związku z czym cały proces się wydłuża.