AKTUALNOŚCI

Gdańsk: Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gdańska zapisane będą bardziej restrykcyjne zasady dotyczące umieszczania reklam.

W Biurze Rozwoju Gdańska opracowano Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta (KREM). Zawiera ona zasady lokalizacji szyldów i nośników reklam, które będą musiały być spełnione przez nowe plany miejscowe w mieście. Wśród zapisów zawartych w koncepcji znajdują się zakazy umieszczania reklam na ogrodzeniach, murach i balustradach oraz ścianach budynków. BRG chce też walczyć z powstawaniem kolejnych, „migoczących” reklam świetlnych i z reklamami wielkoformatowymi oraz unormować ilość reklam na kioskach czy wiatach przystankowych. Wśród innych zapisów, Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta określa maksymalną dopuszczalną wielkość nośnika reklamowego i minimalną odległość między poszczególnymi reklamami .

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/2012-08-30_pano_gdansk_sm2.jpg

Również Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przygotował dokument określający zasady bezpiecznej dla kierowców lokalizacji reklam w sąsiedztwie dróg. ZDiZ podjął taką decyzję z uwagi na częste ograniczanie widoczności przez reklamy oraz wynikające z ich lokalizacji zagrożenia bezpieczeństwa na drodze.

Warto przypomnieć, że od dwóch lat obowiązuje zarządzenie prezydenta Gdańska, w ramach którego likwidowane są reklamy na budynkach i terenach gminnych.

Źródło: gdansk.pl