Smart City – rola geoinformacji oraz technologii ICT – Warszawa, 26-02-2016r

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo-Technologiczna p.t. “Smart City – rola geoinformacji oraz technologii ICT“. Konferencja ta, organizowana przez Wydziały Geodezji i Kartografii oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, odbędzie się 26 lutego 2016 roku w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

smartcity

Tematyka konferencji związana jest bezpośrednio z rozwojem tzw. inteligentnych miast, które efektywnie wykorzystują potencjał mieszkańców oraz najnowsze technologie informacyjne. W realizacji tego procesu nauka odgrywa kluczową rolę, zaś transfer wiedzy i technologii wytworzonej w wiodących ośrodkach akademickich jest istotnym elementem kształtowania cyfrowego społeczeństwa informacyjnego.

Celem Konferencji jest budowa płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie Smart City między uczelniami, władzami samorządowymi a przedsiębiorcami. Głównym zamierzeniem wydarzenia jest podkreślenie interdyscyplinarności zagadnień związanych z budową Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz inteligentnych rozwiązań wspierających funkcjonowanie miasta, a także wskazanie roli ośrodków naukowych
w tworzeniu tego typu systemów.

Więcej informacji na stronie: www.SmartCity.pw.edu.pl

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.