AKTUALNOŚCI

Konferencja FosterREG – Zagrzeb, 11.05.2017

Po prawie dwóch latach współpracy dziesięciu partnerów z czterech krajów europejskich (Polska, Hiszpania, Chorwacja i Holandia), zbliża się zakończenie projektu FosterREG. Przedsięwzięcie jest finansowane z programu ramowego Horyzont 2020 – do tej pory największego realizowanego przez Unię Europejską w zakresie badań i innowacji.

Projekt FosterREG ma za zadanie wesprzeć organy władz publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie planowania, finansowania i zarządzania rewitalizacją miast uwzględniającą zrównoważone zużycie energii.

W tym celu zaplanowano szereg działań i spotkań budujących kompetencje przedstawicieli sektora publicznego. Na warsztatach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach organizowanych w ramach projektu, uczestnicy zostali zapoznani z wynikami prac konsorcjum zebranymi m.in. w raportach opisujących dobre praktyki i wnioski wyciągnięte z przedsięwzięć realizujących efektywną energetycznie renowację budynków na terenach miejskich.

Zwieńczeniem prac konsorcjum FosterREG będzie międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt organizowana 11 maja w Zagrzebiu (Chorwacja).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Głos na konferencji zabierze wielu różnorodnych prelegentów: od przedstawicieli konsorcjum projektu i władz publicznych po reprezentantów inicjatywy Energy Cities oraz licznych stowarzyszeń europejskich zaangażowanych w projekty łączące efektywność energetyczną i rewitalizację obszarów miejskich.

ADRES: Hotel International, Miramarska 24, 10000 Zagrzeb, Chorwacja

Wstępna AGENDA KONFERENCJI

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.