XI DZIEŃ URBANISTY – “W STRONĘ MIASTA PIĘKNEGO”, Poznań, 01-02.02.2018

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu wraz z Miastem Poznań, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zapraszają na kolejną, XI edycję ogólnopolskiej konferencji „Dzień Urbanisty”. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi “W stronę miasta pięknego”.

Celem wydarzenia jest propagowanie wiedzy i dobrych praktyk z dziedziny urbanistyki oraz planowania przestrzennego. Szczególnie miło jest nam zakomunikować, że w tym roku po raz pierwszy konferencja będzie miała poszerzony dwudniowy wymiar, a każdy dzień będzie miał odrębną tematykę.

Dzień I poświęcony będzie nadchodzącym zmianom legislacyjnym w zakresie planowania przestrzennego. O projektach nowych aktów prawnych szeroko opowie przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Następnie przewidziana jest dyskusja panelowa z udziałem ekspertów reprezentujących różne jednostki oraz środowiska.

Dzień II pozwoli przyjrzeć się dotychczasowym doświadczeniom w zakresie tworzenia uchwał krajobrazowych. Rozpoczniemy od inspiracji, aby następnie przejść do forum praktyków, którzy zaprezentują doświadczenia z różnych stron kraju. Ten dzień również zakończy się dyskusją. Mamy  nadzieję,  że  kolejne  spotkanie  w ramach  „Dnia Urbanisty”, będzie ponownie stanowiło znakomitą przestrzeń do wymiany myśli.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 lutego 2018 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako jedna z imprez towarzyszących targom „Budma 2018”. Tegoroczna edycja odbędzie się w nowym miejscu – Pawilon 15, Sala 1D (w minionych latach była to Sala Zielona w Holu Wschodnim).

Odbiór zaproszenia (wstęp jednorazowy na teren MTP) w dniu konferencji, w Holu Wschodnim, w punkcie oznaczonym hasłem: „Dzień Urbanisty”, w godzinach 9:15 – 10:30 każdego dnia konferencji. Zaproszenie trzeba będzie aktywować poprzez wypełnienie ankiety na miejscu, w kasie.

PROGRAM I DNIA KONFERENCJI

10:00  Uroczyste otwarcie

─  Maciej Wudarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

─  Piotr Sobczak, Prezes TUP Oddział w Poznaniu, Architekt Miasta

10:20  Ogłoszenie wyników XXVII edycji konkursu „Moja Wielkopolska”

10:45  Ogłoszenie wyników VII edycji konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”

11:30  Przerwa kawowa

12:00  Sesja I – prowadzenie Piotr Sobczak

─  Michał Leszczyński, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami – Planowane zmiany legislacyjne w zakresie planowania przestrzennego

13:30  Przerwa kawowa

14:00  Sesja II – Debata ekspercka – prowadzenie Piotr Sobczak

─  Michał Leszczyński, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

─  Tomasz Małyszka, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

─  Bogdan Dąbrowski, Urząd Miasta Poznania, Oddział Doradztwa Prawnego Wydziału Urbanistyki i Architektury

─  Łukasz Mikuła, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania

15:50 Piotr Ratajkiewicz, Philips Lighting Poland, Menadżer ds. Kluczowych Klientów  – Kreowanie przestrzeni publicznej światłem

16:00  Zakończenie I dnia konferencji

19:00   „W stronę miasta pięknego nocą” – wieczór światła z Philipsem

(wstęp na podstawie zaproszeń imiennych, Galeria Miejska Arsenał)

PROGRAM II DNIA KONFERENCJI

(kliknij nazwisko prelegenta aby dowiedzieć się więcej)

9:45  Uroczyste otwarcie

─  Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań

─  Piotr Sobczak, Prezes TUP Oddział w Poznaniu, Architekt Miasta

10:00  Sesja I „Inspiracje” – prowadzenie Piotr Libicki

─  Huub Droogh, RDH Urban – The art of urban management / Sztuka urbanistycznego zarządzania (wystąpienie w języku angielskim)

─  Igor Zachariasz, Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego w Warszawie – Stosowanie przepisów uchwały krajobrazowej – wyzwania prawne

─  Ryszard Grobelny – Aspekty finansowe systemu poboru opłaty reklamowej

─  Lech Kaczoń, Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej – Wdrożenie uchwały krajobrazowej – perspektywa branżowa

11:30  Przerwa kawowa

Uchwała krajobrazowa – termin i warunki dostosowania oraz plan wdrożeniowy

12:00  Sesja II „Forum praktyków cz. 1” – prowadzenie Jakub Głaz─  GdańskDariusz Słodkowski, kierownik Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu  Dróg i Zieleni

─  WarszawaWojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie

─  ŁódźBartosz Poniatowski, kierownik Oddziału Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta Łodzi

─  Nałęczów – Andrzej Ćwiek, Burmistrz Nałęczowa

13:30  Przerwa kawowa

14:00  Sesja III „Forum praktyków cz. 2” – prowadzenie Jakub Głaz

─  Poznań – Piotr Libicki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta

─  Edyta Bąkowska-Waldmann, Centrum Badań Metropolitalnych – Wyniki geoankiety dotyczącej reklam w krajobrazie Metropolii Poznań wraz z rekomendacjami

─  PANEL DYSKUSYJNY

16:00  Zakończenie konferencji

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

program konferencji XI “Dzień Urbanisty”

mapka dojścia do sali konferencyjnej

 

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

Partnerami przedsięwzięcia są firma Phillips oraz Galeria Miejska Arsenał. Natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale branżowe Urbanistyka.Info oraz Urbnews.pl.