Śląskie: urzędnicy na rowery

Służbowe samochody już były, teraz czas na służbowe rowery. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w czasie wykonywania swoich obowiązków będą mogli korzystać z 5 rowerów. Urzędnicy na jednośladach będą mogli jeździć nie tylko w Katowicach, ale także innych miastach. Zakupiono bowiem rowery składane, które łatwo spakować w pokrowiec i później przewieźć samochodem lub pociągiem.

fot. biuro prasowe UMWŚ

fot. biuro prasowe UMWŚ

Władze województwa śląskiego zaznaczają, iż ważne jest by dobry przykład wykorzystywania ekologicznych środków transportu i zdrowego trybu życia płynął z góry. Ponadto urzędnicy będą mogli przekonać się o jakości infrastruktury rowerowej i sami doświadczyć problemów z jakimi muszą zmierzyć się osoby codziennie korzystające z tego środka transportu.

Śląskie jest jednym z regionów najbardziej nastawionych na działania pro rowerowe. Od września 2014 roku ze politykę rowerową na szczeblu województwa odpowiada oficer rowerowy. W ubiegłym tygodniu zaś przedstawiciele Województwa Śląskiego oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego podpisali deklarację w sprawie realizacji wspólnej polityki rowerowej. W dokumencie tym zadeklarowano ścisłą współpracę na rzecz kreowania wspólnej polityki w zakresie:

  • integracji organizacji i środowisk działających na rzecz upowszechniania roweru;
  • tworzenia sieci tras rowerowych, które spełniać będą jednolite standardy;
  • tworzenia spójnego, zintegrowanego systemu wypożyczalni;
  • wprowadzania innowacji technicznych i informatycznych;
  • promocji roweru jako środka transportu pozytywnie wpływającego na środowisko i zdrowie mieszkańców.

Zakup rowerów jest projektem pilotażowym, jednoślady wraz z wyposażeniem kosztowały około 12 tys. złotych. W przypadku dużej liczby wypożyczeń planowany jest zakup kolejnych pojazdów.