AKTUALNOŚCI

Rola partycypacji społecznej w kształtowaniu miasta, Warszawa, 24.06.2017

Bezpłatna międzynarodowa konferencja pod patronatem TUP i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Partycypacja społeczna w procesie planowania rozwoju miast zagwarantowana jest przepisami prawa we wszystkich społeczeństwach obywatelskich. W Polsce udział lokal­nych społeczności w planowaniu przestrzennym ewoluuje od czasu transformacji ustroj­owej przełomu lat 89/90 XX w. Zachodzące w procesach partycypacji zmiany wynikają zarówno z tworzenia się w naszym kraju społeczeństwa obywatelskiego i związanego z tym wzrostu świadomości mieszkańców, w zakresie możliwości wyrażania własnych potrzeb i wpływania na planistyczne decyzje samorządów, jak i zmian w przepisach prawa.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy projektantów, przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych zainteresowanych problematyką partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Tematy referatów dotyczyć mogą zarówno ogólnych zasad partycypacji obowiązujących w różnych krajach, jak i wybranych studiów przypadku, ilustrujących różne formy działań partycypacyjnych.

rejestracja

Podsumowanie debaty i referaty zostaną opublikowane w angielskojęzycznym czasopiśmie naukowym „Challenges of modern technology”.

Data: 24 czerwca 2017, godz. 10-17
Miejsce:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Koszykowa 55, Warszawa
Kontakt: e-mail: [email protected]

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.