Kreatywne Mazowsze w najnowszym raporcie wskazuje recepty na zwiększenie innowacyjności w regionach

Przestrzenie w których mogą się rozwijać innowacje, sieci współpracy między nauką i biznesem, oraz zmiana podejścia centrów badawczych na takie, gdzie nadrzędnym efektem prac ma być wdrożenie rozwiązań do produkcji – to recepty na zwiększenie innowacyjności w regionach, jakie przedstawiło Kreatywne Mazowsze w najnowszym raporcie. Opracowanie jest efektem konferencji „Przestrzenie przyszłości – dzielnice innowacji w Polsce i w Europie”, która odbyła się 12 maja br. na Politechnice Warszawskiej.

Organizatorami wydarzenia była Politechnika Warszawska oraz członkowie Kreatywnego Mazowsza – inicjatywy łączącej kluczowe podmioty z Mazowsza: instytucje samorządowe, uniwersytety oraz przedsiębiorstwa, stawiające sobie za cel by w 2020 r. Mazowsze znalazło się wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerem merytorycznym konferencji była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Receptą na wzrost innowacyjności zdaniem autorów raportu są: rozbudowane sieci relacji i współpracy nauki i biznesu, odpowiednio wykorzystana nowoczesna infrastruktura i przestrzenie innowacji, gdzie nauka może współistnieć razem z biznesem i gdzie panuje klimat dla innowacji.

Sieci powiązań między biznesem i nauką są kluczowe dla rozwoju innowacji, gdyż ułatwiają realizację poszczególnych projektów. Wzorem dla nas powinny być rozwiązania jakie zbudowano min. w Cambridge. Jako Kreatywne Mazowsze możemy być moderatorem, który wspiera powstawanie takich sieci i inicjować współdziałanie w trójkącie innowacji jaki tworzy nauka, biznes i administracja. Najlepszy wzór funkcjonowania takich rozwiązań możemy czerpać z berlińskiego Adlershof Technology Park, gdzie rozwiązania takie są wykorzystywane z powodzeniem od lat – mówi Łukasz Sztern CIO „Kreatywnego Mazowsza”.

Podczas konferencji i w Raporcie „Przestrzenie przyszłości – dzielnice innowacji w Polsce i w Europie”, przedstawiono najlepsze wzorce w UE w zakresie wykorzystania dostępnej infrastruktury badawczo-rozwojowej dla powstawania przestrzeni innowacji i rozwiązania, które stymulują ich wzrost.

Konferencja „Przestrzenie przyszłości – dzielnice innowacji w Polsce i w Europie”, była kolejnym etapem, po podpisaniu Manifestu Programowego w listopadzie ub.r., realizacji strategii, której celem jest awans Mazowsza na 50 miejsce wśród wszystkich regionów UE do roku 2020. Według najnowszych raportów woj. Mazowieckie zajmuje 141 pozycję.

Więcej informacji w raporcie: Przestrzenie przyszłości – dzielnice innowacji w Polsce i w Europie oraz na stronie http://www.kreatywnemazowsze.pl/konferencja/.