AKTUALNOŚCI

Lublin: trwają konsultacje dotyczące projektu studium

Trwają konsultacje społeczne dotyczące nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina.

Obowiązujące studium zostało uchwalone 17 lat temu. Brakuje w nim wielu kluczowych inwestycji w tym portu lotniczego. Dokument nie jest również aktualny względem planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego oraz strategii rozwoju do roku 2020. Z tego powodu w 2010 roku zdecydowano się rozpocząć prace nad nowym projektem studium.

Zainteresowali złożyli wówczas ponad 250 wniosków do prac nad dokumentem. Trwającym siedem lat pracom przewodził prof. Sławomir Gzell. Miasto zakończyło niedawno uzgodnienia projektu dokumentu, które objęły ponad 100 organów, instytucji i jednostek. W pierwszej połowie czerwca studium trafiło do publicznego wglądu i konsultacji społecznych, które potrwać mają do 12 lipca. Uwagi dotyczące projektu składać można do 4 sierpnia.

Z dokumentem zapoznać można się na stronie Urzędu Miasta Lublina.

Procedura planistyczna w polskich miastach