Rekrutacja: Studia Podyplomowe: Planowanie Przestrzenne – Skala miasta i regionu

Politechnika Poznańska rekrutuje na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Planowanie Przestrzenne – Skala miasta i regionu, realizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i do rejestracji.  Rekrutacja trwa do 30 września 2023 roku.

Zajęcia prowadzone są przez uznanych nauczycieli akademickich – profesorów i doktorów z ośrodków z całego kraju i uczelni poznańskich, m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej; uznanych specjalistów oraz wybitnych wykładowców ze świata nauki i praktyki m. in. badaczy z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, architektów miast, a także kadrę zarządzającą jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. W gronie prelegentów znajdują się także znamienici eksperci na co dzień zajmujący się praktyką planistyczną lub urbanistyczną, reprezentujący sektor prywatny lub publiczny, organizacje pozarządowe, a także pełniący znaczące funkcje w strukturach samorządów m. in. Urzędu Miasta Poznania, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej czy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczną się w październiku 2023 roku.

Więcej informacji pod linkiem:

https://architektura.put.poznan.pl/sp-planowanie-przestrzenne

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem:

https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!