„Gospodarka Przestrzenna w Naukach Technicznych” – 8 i 9 października 2015 r., Warszawa

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym ma zaszczyt poinformować i zaprosić do uczestnictwa w Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka Przestrzenna w Naukach Technicznych” organizowanej w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w dniach 8 – 9 października 2015 roku.

Celem konferencji jest podsumowanie dziesięcioletniego okresu studiów na kierunku nauczania Gospodarka Przestrzenna prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Konferencja równocześnie wpisuje się w uroczyste obchody jubileuszowe 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Podczas konferencji dyskutowane będą wzajemne relacje nauk technicznych z naukami przyrodniczymi i społecznymi, w szczególności ich wzajemne powiązania w odniesieniu do gospodarowania przestrzenią zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Program nauczania realizowany na tym kierunku jest mocno związany z naukami technicznymi, a jego głównym przesłaniem jest wyrobienie w studentach świadomości o uwarunkowaniach technicznych jakie najczęściej występują w podejmowanych przedsięwzięciach gospodarczych.

Opracowaliśmy profil kształcenia studenta, który uzupełnia minima programowe o wiedzę i umiejętności inżynierskie, wyposażając tym samym absolwentów o ten dodatkowy atut ważny na rynku pracy i ważny dla gospodarki narodowej. Istotą tego programu stał się dobór nauczanych zagadnień, ich komplementarność oraz profil wykształcanych umiejętności zawodowych. Realizujemy dwie programowe specjalności kształcenia, z których jedna ukierunkowana jest na poznawanie struktur przestrzennych w zakresie ich cech przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, druga nastawiona jest na projektowanie zarówno strategiczne jak i operacyjne przyszłych struktur przestrzennych.

Pragniemy poznać opinię zarówno naszych absolwentów, jak i grona akademickiego z innych uczelni o programie i metodach nauczania na kierunku Gospodarka Przestrzenna realizowanego na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Więcej informacji o konferencji i możliwościach publikacji zgłoszonych rozdziałów w monografii z serii „Gospodarka Przestrzenna” wydawnictwa Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej na stronie internetowej konferencji www.kgpinsp.gik.pw.edu.pl oraz w komunikacie poniżej:

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.