Pustynia Kulturalna? – przewodnik po Grochowie

Autorzy w ramach prowadzonych badań poszukiwali kulturalnej tożsamości Grochowa. Ta część Warszawy, z jednej strony ukryta dziś pod nazwą Praga Południe, z drugiej trudna do wyznaczenia geograficznie wskutek podziałów administracyjnych i przestrzennych, jest obszarem powszechnie kojarzonym z marginalizacją względem pozostałych fragmentów stolicy.

Pustynia kulturalna

Grochów stoi dziś w obliczu przemian. Uznawane jeszcze kilkanaście lat temu za nieatrakcyjne inwestycyjnie tereny na prawym brzegu Wisły, stają się dziś miejscem budowy wielkich inwestycji mieszkaniowych czy handlowo-usługowych. Elementem składowym przestrzeni miasta są jednak zarówno jego władze i podmioty instytucjonalne, jak i sami jego mieszkańcy. Równolegle do rozwoju architektoniczno-urbanistycznego, Grochów jest polem wielu działań budujących oddolnie działalność kulturową tej części Warszawy.

W książce poznajemy takie właśnie oddolne procesy tworzenia kultury w tej cześci Warszawy, przedstawione w postaci przykładów z życia lokalnej społeczności. Jednak jest to nie tyle badanie samej tożsamości dzielnicy, jak ludzi którzy funkcjonują na Grochowie i chcą do tej tożsamości dotrzeć. Kolejne aktywności miejskie podejmowane na Grochowie stanowią punkt wyjścia do badań autorów nad stojącymi za nimi grupami czy jednostkami.

Choć książka jest podstawą do dyskusji nad społecznością funkcjonującą w mieście, to przedstawione historie z pewnością zainteresują nie tylko antropologów, nie tylko zainteresowanych tematami miejskimi, nie tylko mieszkańców Warszawy. W tym dokumencie o dzielnicy odnajdujemy ciąg przyczynowo-skutkowy działań oddolnych. Poznajemy proces lokalnej organizacji, zaangażowania mieszkanie oraz przestrzeń działań, jednocześnie zagłębiając się w sieć grochowskich powiązań przywracania i konstruowania kulturowej tożsamości, w której liczy się każdy szczegół.

Książka stanowi coś więcej przewodnik po kulturalnej aktywności osiedli. Poznajemy szczegóły procesów zachodzących wśród społeczności Grochowa oraz tło ruch działań. Jest to książka o poszukiwaniu idei życia miejskiego i niematerialnej przestrzeń dzielnic.

Pustynia Kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie.
Karolina J. Dudek, Sławomir Sikora
Wydawnictwo Katedra, 2017
Kup książkę