AKTUALNOŚCI

Przasnysz przygotuje nowe Studium

Podczas sesji, która odbyła się przed majowym weekendem, Radni Miasta Przasnysza jednogłośnie poparli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Studium.

Aktualnie obowiązujące studium miasta Przasnysz przyjęte zostało w 2016 roku. Od momentu jego uchwalenia, licznym zmianom uległy przepisy normujące planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym, a pewne postulaty zawarte w dokumencie uległy dezaktualizacji. Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, zmianom uległy informacje o podstawowych zasobach miasta, w tym stanie ludności czy stanie wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Od momentu uchwalenia dokumentów planistycznych, do tutejszego Urzędu wpłynęło kilkanaście wniosków mieszkańców, postulujących dokonanie zmian w studium oraz planach.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta podjęta została w dniu 27 kwietnia 2021 roku. W najbliższych tygodniach spodziewać możemy się oficjalnych konsultacji i zbierania wniosków do nowego dokumentu. Miasto Przasnysz podpisało umowę na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji, w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan”, realizowanego przez Fundację WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach tego projektu, miasto przeprowadzić ma szerokie konsultacje społeczne wśród mieszkańców.

Dawny klasztor w Przasnyszu

Dawny klasztor w Przasnyszu | fot. Singdrossel / CC-BY-SA-3.0-PL