Okrągła rocznica uzyskania praw miejskich przez Piastów i Legionowo

Równo 70 lat temu Piastów oraz Legionowo uzyskały prawa miejskie. Poza nimi status ten nadano również dwóm nieistniejącym już miejscowościom w okolicach Warszawy.

Nazwę miasta wymyślił…. 14-latek

Historia Piastowa rozpoczyna się wraz z Powstaniem Styczniowym. Tereny ówczesnych wsi Ździary i Utrata zostały skonfiskowane przez władze carskie po powstaniu styczniowym, by następnie zostały poddane parcelacji i sprzedaży. Na przełomie XIX i XX wieku Kolej Żelazna Warszawsko-Wiedeńska rozpoczęła budowę pierwszego osiedla dla swoich pracowników.

Jeszcze sto lat temu miejscowość istniała jeszcze pod starymi nazwami Utrata. Nazwa ta nie podobała się części władz i mieszkańców. W 1926 roku zorganizowano konkurs, który wyłonić miał nową nazwę miasta. Spośród 11 propozycji mieszkańcy wybrali “Piastów”, której autorem był czternastoletni harcerz, Zygmunt Kosewski.

Wpływ na rozwój miasta miał rozwój przemysłu w mieście, jak i budowa w sąsiednim Ursusie zakładów mechanicznych. Gdy Piastów uzyskiwał prawa miejskie w dniu 1 lipca 1952 roku, w rozwijającym się mieście żyło 10 tysięcy mieszkańców. Dziś żyje ich dwa razy więcej.

25 lat praw miejskich Ursusa

Wspomniany Ursus również otrzymał prawa miejskie 1 lipca 1952 roku. Wtedy to miejscowości Czechowice, Skorosze, Szamoty, Gołąbki i Grabkowo zostały połączone w jedno miasto – Czechowice. Dwa lata później zmieniono ich nazwę na Ursus. W efekcie strajków w Zakładach Mechanicznych, miasto włączono w 1977 roku w granice Warszawy.

Skolimów, Konstancin, a potem Jeziorna….

Tego samego dnia 70 lat temu ustrój miejski uzyskało miasto Skolimów-Konstancin. W latach 50. liczyło ono około 7 tysięcy mieszkańców. Istniało ono przez blisko 17 lat, by wraz z początkiem 1969 roku połączono je z miastem Jeziorna w ośrodek miejski o znanej do dziś nazwie “Konstancin-Jeziorna”.

Legionowo – 70 lat z prawami miejskimi, ok. 100 lat od nadania obecnej nazwy

W Legionowie, podobnie jak w Piastowie, nazwa została nadana w 20-leciu międzywojennym. Historia miasta wiąże się z carskim garnizonem, utworzonym na tym terenie. Po opuszczeniu go przez Rosjan w trakcie I wojny światowej i wejściu polskiej załogi, w dniu 3 maja 1919 roku zdecydowano się nadać obecną nazwę miejscowości.

Tuż przed nadaniem praw miejskich, Legionowo liczyło około 10 tysięcy osób. Dynamiczny rozwój nastąpił w okresie PRL. Od ponad trzech dekad liczba mieszkańców miasta waha się wokół wartości 50 tysięcy osób.

Rozporzadzenie 1952