AKTUALNOŚCI

Najlepsze prace o rewitalizacji

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę magisterską/doktorską z zakresu rewitalizacji.

Konkurs organizowany był przez Instytut Rozwoju Miast. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpiło w połowie września.

  1. Nagroda główna za najlepszą pracę magisterską – Pani Władysława Kijewska (praca pt.Przyprzęsłowiec. Zagospodarowanie terenów pod wyniesionymi elementami infrastruktury komunikacyjnej w mieście, Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska)
  2. Wyróżnienie za najlepszą rozprawę doktorską – Pani Agnieszka Mirosława Janowska (praca pt. Przestrzenie resztkowe w mieście, Promotor: Prof. PP dr hab. inż. arch. Marian Fikus, Prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz–Sipińska, Politechnika Poznańska)
  3. Wyróżnienie zanajlepszą pracę magisterską – Pani Ewa Tomaniak (praca pt. Rewitalizacja terenu: Zespół Stacji Kolejowej Piła Główna, część wschodnia, Promotor: dr inż. arch. Hanna Michalak, Politechnika Poznańska)

Wcześniej, w sierpniu rozstrzygnięto konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2015 roku. W kategorii Projektowanie Urbanistyczne przyznano nagrodę równorzędną dla prac” Zachodnia na nowo”, wykonanej przez Martę Ogrodowczyk pod kierunkiem dr inż. arch. Mirosława Wiśniewskiego w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz „Oruńska kooperatywa. Studium rewitalizacji dzielnicy z użyciem modelu mieszkalnictwa dostępnego”, wykonaną przez Pawła Malinowskiego pod kierunkiem dr inż. arch. Gabrieli Rembarz na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W kategorii Gospodarka Przestrzenna nagrodę przyznano Kamili Walenciak za pracę pt.: „Wybrane problemy projektowania  i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS’u partycypacyjnego”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. prof. UMK Zenona Kozieła na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.