Pierwszy w Polsce Urban Lab startuje w Gdyni

Pierwszy w Polsce Urban Lab, miejski program służący wprowadzaniu trwałych rozwiązań podnoszących jakość życia w mieście, rusza w Gdyni. W ostatnich dniach lutego podpisano umowę Instytutu Rozwoju Miast i Regionów z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city”. Umowę ze strony Gdyni podpisał w dniu 7 marca Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji. 

Przez blisko rok rok pracownicy Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (od 1 marca – Instytutu Rozwoju Miast i Regionów) pracowali nad wprowadzeniem projektu Urban Lab. Koncepcja przedsięwzięcia realizowana będzie w Gdyni. Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast i Regionów będą pełnić także rolę doradczą i wspierać merytorycznie jego działalność.

Centrum Gdyni

Centrum Gdyni

Umowa z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city” podpisana została pod koniec lutego. W marcu umowę podpisał samorząd w Gdyni. Dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wyniesie 3,5 mln zł. Działanie Urban Lab zostało zaplanowane na trzy lata z możliwością wydłużenia ewentualnie na dwa kolejne lata.

Laboratorium Innowacji Społecznych, które prowadzić będzie gdyński Urban Lab, to jednostka miejska powstała w 2016 roku, po wyodrębnieniu ze struktur Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego modułu innowacji społecznych. Realizuje projekty zwiazane m.in. z rewitalizacją, budżetem obywarelskim, czy aktywizacją społeczno-zawodową.

Pierwszym z tematów prac Urban Labu jest partycypacja społeczna. Grupy eksperckie będą pracowały nad rozwiązaniami w tym zakresie, a także m.in. nad praktycznymi narzędziami teleinformatycznymi wdrażanymi w Gdyni na podstawie doświadczeń samorządów z Hiszpanii, w tym platform Consul z Madrytu lub Decidim z Barcelony. Wybrane narzędzie będzie rozwijane podczas hackathonu – konkursu dla specjalistów IT.

Otwarcie Urban Labu odbędzie się w czwartek, 28 marca o godz. 17.00. Planowane jest spotkanie, którego tematem będzie partycypacja społeczna w Gdyni – związane z nią wyzwania, ale i szanse, które daje. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Więcej na stronie Laboratorium Innowacji Społecznych.