AKTUALNOŚCI

Konkurs TUP Wrocław na najlepszą pracę dyplomową

W związku z podjęciem przez Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław Uchwały Nr 5/4/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową ogłoszono konkurs otwarty, jednoetapowy na najlepszą pracę dyplomową, który prowadzony i rozstrzygnięty będzie w języku polskim.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione w latach 2017-2018 w dowolnej uczelni i na dowolnym kierunku studiów na obszarze województwa dolnośląskiego i opolskiego. Zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do w/w Uchwały ich tematyka musi wpisywać się w statutowe cele Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prace te powinny więc wspierać działania na rzecz zagospodarowania przestrzennego kraju poprzez badanie zagadnień z zakresu: zasad zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego, ochrony i tworzenia wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, problemów rozwoju i integracji wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaspokajania ich potrzeb, rozwoju gospodarczego.

Prace dyplomowe mogą być zgłaszane przez promotorów, pod kierunkiem których były przygotowane, wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretarza konkursu: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2018 r. Na podany adres można także kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu.

REGULAMIN wraz z załącznikami