Poznański TUP z nowym prezesem

Łukasz Mikuła został wybrany nowym Prezesem Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Poznaniu. Jego kadencja potrwać ma do 2024 roku.

Poznań | fot. Mohylek / Wikimedia Commons

Nowy Prezes oddziału uzyskał w 2020 roku stopień doktora habilitowanego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również miejskim radnym w stolicy województwa, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej. Był członkiem Zarządu Głównego TUP.

Łukasz Mikuła zastąpi dotychczasowego prezesa poznańskiego oddziału TUP, Piotra Sobczaka, który pełnił tę funkcję przez kilka kadencji. Sobczak jest też dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Architektury w poznańskim magistracie.

Decyzja podjęta została na Walnym Zebraniu Oddziału, które odbyło się 26 października 2021 roku. Na zebraniu został wybrany również nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Skład nowego Zarządu TUP Oddział w Poznaniu:

  • dr hab. Łukasz Mikuła – prezes
  • mgr inż. arch. Alicja Bogalecka-Pabisiak – wiceprezes
  • mgr inż. Magdalena Trzpil – sekretarz
  • mgr inż. arch. Filip Koczorowski – skarbnik
  • dr Witold Andrzejczak – członek
  • mgr inż. arch. Joanna Grocholewska – członek
  • dr inż. Krzysztof Pyszny – członek

Komisja Rewizyjna:

  • mgr inż. arch. Agata Leraczyk – przewodnicząca
  • mgr inż. Łukasz Brodnicki – członek
  • mgr Elżbieta Piotrowska – członek