Forum Mieszkaniowe 2017 „Mieszkać godnie” – Warszawa, 26.04.2017

Fundacja Habitat for Humanity Poland serdecznie zaprasza na Forum Mieszkaniowe 2017 „Mieszkać godnie”. Tegoroczne Forum odbędzie się 26 kwietnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy ( http://habitat.pl/forum2017/ ).

Forum Mieszkaniowe 2017 to jednodniowa, bezpłatna konferencja, adresowana przede wszystkim do przedstawicielek i przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i biznesu, ekspertek i ekspertów w obszarze mieszkalnictwa oraz osób zainteresowanych różnorodnymi aspektami polityki mieszkaniowej.

Celem Forum jest przedstawienie dobrych praktyk w obszarze mieszkalnictwa realizowanych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Po zidentyfikowaniu podstawowych problemów polskiego mieszkalnictwa podczas Forum Mieszkaniowego 2016, chcemy kontynuować debatę i pochylić się nad modelowymi rozwiązaniami.

Habitat Poland pragnie przedstawić rozwiązania adresowane do trzech grup interesariuszy polityki mieszkaniowej:

– osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebującym całościowego wsparcia w zamieszkiwaniu,

– osób niezamożnych i średniozamożnych, które potrzebują niewielkiej pomocy w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

– wszystkich uczestników i uczestniczek rynku mieszkaniowego, dla których istotną wartością jest kwestia planowania przestrzeni i otoczenia sąsiedzkiego.

Forum będzie okazją do prezentacji raportu „Mieszkalnictwo w Polsce 2017. Dobre praktyki” zawierającego rekomendacje dotyczące m.in. Społecznych Agencji Najmu, kooperatyw mieszkaniowych i budownictwa społecznego, ubóstwa energetycznego, mieszkalnictwa wspomaganego i planowania przestrzennego. Podczas Forum chcemy przedstawić i przedyskutować główne tezy raportu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji (pdf w załączniku) i do rejestracji ( http://habitat.pl/forum2017/ ).

Zapytania związane z wydarzeniem prosimy kierować na adres [email protected]

PROGRAM

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.