Warszawa: Trasa Świętokrzyska niezgodna ze studium i wolą mieszkańców

W zeszłym tygodniu 5 warszawskich stowarzyszeń jednogłośnie opowiedziało się za zmianą projektu Trasy Świętokrzyskiej i przejrzystością miejskich inwestycji drogowych. Forum Rozwoju Warszawy, grupa M20, SISKOM, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów” i Zielone Mazowsze złożyły list otwarty do prezydenta Jacka Wojciechowicza.

Brak przejrzystości procesów inwestycyjnych stowarzyszenia przedstawiają na przykładzie powstawania projektu tzw. Trasy Świętokrzyskiej. Jej wschodni przebieg budzi dużo kontrowersji, gdyż urzędnicy Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych wbrew woli mieszkańców oraz wbrew zaleceniom studium proponują poprowadzenie trasy przez istniejący park na warszawskim Michałowie (Praga Północ). Okazuje się, że możliwość bezkonfliktowego wytyczenia Trasy Świętokrzyskiej bliżej torów, wbrew zapewnieniom dyrektor ZMID, była możliwa. PKP-PLK wydało zgodę, a w grudniu 2013 określiło warunki jakie powinien spełniać projekt.

Swietokrzyska

Stowarzyszenia zarzucają:

  1. Braku odpowiedzi na pisma PSM Michałów, w tym na petycję z podpisem 1300 mieszkańców dotyczącej przeprojektowania Trasy Świętokrzyskiej
  2. Brak protokołowania spotkań przedstawicieli PSM Michałów z władzami miast i urzędnikami oraz nie stosowanie się do wyników rozmów (zgoda PKP PLK na przesunięcie trasy bliżej torów).
  3. Podawanie nieprawdziwych powodów niemożności dostosowania projektu do potrzeb mieszkańców. Dyrektor ZMID twierdziła, że takim powodem był brak zgody PKP-PLK przez kilka ostatnich lat, jednak pismo do PKP-PLK ZMID przeslał dopiero zimą tego roku.
  4. Niesłuchanie głosu opinii publicznej, miejskiej i dzielnicowej komisji dialogu społecznego ani miejskich radnych (Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta ST. Warszawy). Zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i założenia przygotowywanego od 2010 roku plan miejscowy zakładają przysunięcie trasy do linii kolejowej.
  5. Nieprzejrzyste prowadzenie dokumentacji przez ZMID oraz nieprzekazywanie dokumentów przez tę jednostkę pomimo faktu, iż jest to informacja publiczna.
  6. Niezachowanie obietnicy prezydenta w sprawie przesunięcia trasy do torów kolejowych. Zdaniem stowarzyszeń sprawia to wrażenie działań ZMID niezależnie od woli miasta.
  7. Podejmowanie decyzji, które przesuwają konflikt (między ZMID a PSM Michałów) na przyszłość na inwestora przyszłej trasy tramwajowej.
  8. Podejmowanie decyzji bez charakteru długofalowego oraz bez przemyślanego planu, spójnego z przyjętymi planami miejscowymi i strategiami miejskimi.
  9. Podejmowanie przez ZMID rozwiązań szkodliwych dla transportu publicznego oraz demolowanie już istniejących, modelowych rozwiązań na skrzyżowaniu Targowa-Kijowska.

Pełen list dostępny między innymi na stronie stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Warto zaznaczyć, że to nie pierwsza inwestycja drogowa w Warszawie, która w ostatnich tygodniach wzbudza szczególne kontrowersje. Na obrzeżach miasta, przy okazji budowy trasy tramwajowej na Tarchomin, miasto chciało wybudować szeroką arterię z trzema pasami dla samochodów w każdą stronę. Dziś funkcjonuje tam jedynie kilkumetrowa ulica z jednym pasem w każdym kierunku..Zaskakujący dla wielu był fakt, że pod pretekstem budowy trasy tramwajowej powstać miała szeroka trasa, służąca głównie ruchowi indywidualnemu. Po długich i licznych protestach, mieszkańcom udało się wywalczyć zwężenie projektu arterii do przekroju 2×2 z trasą tramwajową oraz parkowaniem równoległym. Inwestorem ul. Światowida wraz z trasą tramwajową jest Zarząd Transportu Miejskiego.