AKTUALNOŚCI

Rada Warszawy przyjęła zmiany w Studium

Zmiany w Studium umożliwiają budowę nowych galerii handlowych na Białołęce i w Wilanowie, wieżowców w Porcie Praskim i przy rondzie Daszyńskiego oraz budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy tunelu Wisłostrady.

Zmiana studium ustala także nowy przebieg dwóch planowanych arterii. Trasa Olszynki Grochowskiej zakończy się nie na węźle południowej obwodnicy miasta, a nie na Wale Miedzeszyńskim, zaś praski odpowiednik Wisłostrady nie odetnie tej dzielnicy od rzeki – zakończy się w pobliżu zakładów FSO.

2014.10 Warszawa Zmiana Studium

Lista zmian:

BEMOWO – tereny 34 i 36 – rejon Fortu Bema – zmiana przeznaczenia terenów, wskaźnika PBC, dopuszczalnej wysokości; zmiany są związane m.in. z wpisaniem Fortu Bema do rejestru zabytków

BIAŁOŁĘKA
37 i 44 – zmiana z terenów zielonych na tereny zabudowy mieszkaniowej w rejonie Winnicy Północnej oraz Kanału Żerańskiego
38, 41 – w rejonie ulicy Topolowej oraz w rejonie ulicy Świderskiej – zmiana wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej
39, 40 – rejon Ratusza dzielnicy Białołęka – studium zezwalać będzie za zabudowę do 30 metrów w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza (wcześniej – do 20), zmianie przeznaczenia z terenu zabudowy mieszkalnej na zieleń ulega obszar Parku Wiśniewo
42 – pomiędzy Trasą Mostu Północnego a ul. Płochocińską zamiast zabudowy mieszkaniowej do 12m wysokości, powstać będą mogły obiekty usługowe do 20 m
43 – zmiana umożliwia przedłużenie trasy tramwajowej z pętli Żerań Wschodni w kierunku planowanej Trasy Mostu Północnego

BIELANY – teren 45 w rejonie ulicy Wólczyńskiej, Czcionki i planowanej trasy NS – z uwagi na przyleganie terenu do planowanego węzła następuje zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej na zabudowę usługową

MOKOTÓW
46 – rejon osiedla Eko-Park – zmniejszeniu ulega minimalny wskaźnik PBC – do 40%
47 – teren dawnej przychodni zdrowia przy al. Sobieskiego włączony zostaje do sąsiedniego terenu M2, umożliwiającego zabudowę usługową
48 – teren KS “Warszawianka” – zmiana PCB do wartości minimalnej 30%
50 – zmiana z terenów zielonych na tereny zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Bartyckiej
51 – w rejonie ul. Cybernetyki oraz ul. Postępu następuje zmiana przeznaczenia terenu UN na teren U
52 – zmiana umożliwi rozbudowę Galerii Mokotów
53, 54 – podwyższenie wartości maksymalnych wysokości zabudowy mieszkaniowej wzdłuż alei Wilanowskiej

OCHOTA
55 – zmiana przeznaczenia z terenów usług na tereny usług i handlu, zmiana koryguje także elementy węzła przesiadkowego
56 – Plac Narutowicza ma stać się centrum dzielnicy Ochota

PRAGA POŁUDNIE – teren 57 przy ul. Grochowskiej – zmiana przeznaczenia z UN na UK

PRAGA PÓŁNOC
58, 59 – tereny wzdłuż ul. Jagiellońskiej (na przeciw zakładów FSO) oraz przy linii kolejowej w sąsiedztwie ul. Wysokiego – zmiana przeznaczenia z U na UH orz tereny mieszkaniowe
60 – teren pomiędzy liniami kolejowymi, ul. Golędzinowska – zmiana przeznaczenia z UN na U i umożliwienie budowy obiektów do wysokości 20 m
61 – na terenie Portu Praskiego powstać będzie mogła zabudowa o wysokości pow. 30 m

2014.10 Port Praski

REMBERTÓW – 61, 62 – zmiany przeznaczenia terenów zieleni na cale mieszkaniowe

ŚRÓDMIEŚCIE
64 – pomiędzy ulicami Andersa, Słonimskiego oraz Międzyparkową nastąpiła zmiana przeznaczenia z terenów ZF na usługi
65 – rejon stadionu Polonii – zmiana przeznaczenia terenu z UN na U oraz ujednolicenie maksymalnej wysokości na całym ww. terenie do 20 m
67 – teren “Kopca Anielewicza” – po zmianie będzie możliwa zabudowa do 30 m
68 – zmiana przeznaczenia terenu przy ul. Browarnej na cele rozbudowy uniwersytetu
69-71 – Powiśle – zmiany polegające na przekształceniu przeznaczenia terenu na funkcje mieszkalne
72 – rejon Placu Trzech Krzyży – zmiana przeznaczenia terenu zieleni na obiekty usługowe do wysokości 20 m
73 – rejon Parku Rydza-Śmigłego – zmiana przeznaczenia terenu z usług na mieszkalnictwo

TARGÓWEK
75 – rejon planowanej stacji metra Kondratowicza – umożliwienie zabudowy do wysokości 20 m
76 – ratusz rezygnuje z realizacji parkingu dla samochodów ciężarowych przy węźle ul. Radzymińskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej
77-80 – rejon ul. Zabranieckiej – zmiana funkcji terenów na U i UH o wysokości 12 lub 20 m
81 – uzupełnienie rysunku o nowo powstały przystanek Warszawa Zacisze-Wilno, włączenie terenu do strefy miejskiej oraz umożliwienie zabudowy do 20 metrów wysokości.

URSUS
82 – zmiana przeznaczenia terenu z C na U
83 – przeznaczenie terenu przy węźle Salomea na usługi o wys. do 20 metrów
84-86 – zmiana przeznaczenia części terenów na zabudowę mieszkalną

URSYNÓW
87-88 – okolice toru Służewiec – dopuszczenie zabudowy usługowej do 20 lub 30 m wysokości
90 – rejon Skarpy Ursynowskiej – w związku z wydanymi pozwoleniami na budowę, ogranicza się tereny zieleni

WAWER
91 – zmniejszenie dopuszczalnej wysokości zabudowy mieszkalnej w rejonie stacji PKP Gocławek
92 – rejon skrzyżowania Żegańska/Pożaryskiego – zmiana funkcji terenu z UN na U
95 – zmiana minimalnego PBC z 80% do 40% dla terenów w rejonie stacji PKP Miedzeszyn

WESOŁA
tereny 97 i 98 – zmiany przeznaczenia terenów zieleni leśnej oraz zmiana zasięgu Systemu Przyrodniczego Warszawy

WILANÓW
99 – umożliwienie budowy centrum handlowego w rejonie ul. Przyczółkowej

2014.10 Wilanów CH

100, 101- zmiany przeznaczenia tereny zieleni w rejonie Skarpy Ursynowskiej

WŁOCHY
102 – rejon skrzyżowania alei Jerozolimskich i ulicy Popularnej – zmiana przekształcenia terenów mieszkaniowych na usługi
103 – przeznaczenie terenu przy węźle Salomea na usługi o wys. do 20 metrów
106 – teren lotniska im. F. Chopina – umożliwienie zabudowy do wysokości 30 metrów.

WOLA
107 – teren przy ul. Tatarskiej – przeznaczenia na funkcje zieleni
108 – na miejscu dawnego szpitala dermatologicznego powstać będzie mogła zabudowa usługa do 30 metrów wysokości
109 – teren przy stacji metra Rondo Daszyńskiego – zmiana przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkalnej o max. 30 metrów wysokości na zabudowę usługową o wysokości >30 m.
111, 112 – zmiana przeznaczenia terenów kolejowych

Zmiany dotyczyć mają także terenów na których znajdują się elektrociepłownie.