Podlaskie Forum Urbanistów, Białystok, 16.11.2017

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

ZARZĄD ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH W BIAŁYMSTOKU
DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

zapraszają na

X spotkanie w ramach cyklu

PODLASKIEGO FORUM URBANISTÓW

Program spotkania:

  1. Otwarcie i prowadzenie obrad – Jerzy Tokajuk – Prezes Zarządu Oddziału TUP w Białymstoku
  2. Prezentacje:

Infrastruktura techniczna Białegostoku narzędziem ochrony i wykorzystania zasobów środowiska – Marek Fiedoruk, Departament Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

Uwarunkowania przyrodnicze jako czynnik rozwoju miasta – Piotr Banaszek – Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej

  1. Dyskusja – Jak wykorzystać potencjał przyrodniczy w planowaniu i zarządzaniu miastem i strefą podmiejską – udział biorą:

Beata Bezubik – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Halina Car – Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk – Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
Ewa Kułakowska – Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Piotr lorens – Towarzystwo Urbanistów Polskich Zarząd Główny

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku o godzinie 16.00 w Hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (sala nr 55) przy ul. Oskara Sosnowskiego 11 w Białymstoku.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.