Kraków bez sygnalizacji w centrum miasta

Krakowski ZIKiT testowo wyłączy sygnalizatory na ostatnim skrzyżowaniu przy Plantach: ulic Gertrudy, Bernardyńskiej, Stradomskiej. Celem jest sprawdzenie czy wyłączenie wszystkich sygnalizacji w rejonie Plant upłynni ruch.

W przyszłym tygodniu na wspomnianym skrzyżowaniu wyłączone zostaną sygnalizatory oraz wprowadzony zostanie projekt tymczasowej organizacji ruchu. Czy położone zostanie trwałe grubowarstwowe malowanie, będzie zależało od oceny ekspertów. Samochody, piesi i tramwaje będą się poruszać pod nadzorem policji, która będzie oceniała wprowadzone zmiany. Jeśli zmiany będą utrzymane, stolica województwa małopolskiego będzie posiadała największy w Polsce obszar śródmiejski bez działającej sygnalizacji świetlnej.

fot. ZIKiT Kraków

Wyłączanie sygnalizatorów na skrzyżowaniach wokół Plant trwa od kilku lat, a światła zniknęły m.in. przy Dworcu Głównym, przy Poczcie Głównej czy pod Bagatelą. Decyzje te były poprzedzone dyskusjami publicznymi. Jak zapewnia ZIKiT, za każdym razem konsekwencje zmian były pozytywne. Liczba kolizji i wypadków w tym rejonie nie zwiększyła się.

Poznań pozytywnie ocenia zmiany, Warszawa wprowadza ronda

Sygnalizacje świetlne w centrum miasta wyłączane były m.in. w Poznaniu. Jest to etap wprowadzania w centrum miasta strefy Tempo 30. W wakacje w 2015 r. wyłączono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu pl. Wolności i al. Marcinkowskiego. W związku z pozytywną oceną zmian zarówno przez władze miasta, policję jak i uczestników ruchu, zdecydowano się rozszerzyć zmiany m.in. na skrzyżowanie ulic Kościuszki i Fredry, 27 Grudnia, Ratajczaka i pl. Wolności, rejon wokół Kupca Poznańskiego, na odcinku ul. Św. Marcin od ul. Kościuszki do ul. Piekary.

W Warszawie zlikwidowano światła m.in. na skrzyżowaniu Mokotowskiej i Koszykowej, zaś planowane zmiany dotyczą ulicy Miodowej czy na skrzyżowaniu Żelaznej ze Złotą. Wyłączenia w stolicy wiążą się jednak ze zmianami w organizacji ruchu – na skrzyżowaniach tych wprowadza się ruch okrężny.