AKTUALNOŚCI

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki w Rybniku

Prezydent Miasta Rybnika zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki.

Rybnik_konkurs

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ponadto Uczestnik konkursu lub członek zespołu konkursowego musi posiadać wykształcenie kierunkowe albo być studentem studiów, z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury, lub kierunków pokrewnych związanych z tematyką miejską.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ulicy Dworcowej do skrzyżowania z ulicą Bolesława Chrobrego. Prace konkursowe należy dostarczyć do 07.10.2016 r. do godz.: 13:00 do Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Harmonogram konkursu:

 • ogłoszenie konkursu – 12.08.2016 r.;
 • składanie pytań dotyczących  Regulaminu Konkursu – do 09.09.2016 r.
  Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) oraz wyjaśnienia, w tym także modyfikacje treści Regulaminu Konkursu, Organizator przekaże niezwłocznie wszystkim Uczestnikom Konkursu zamieszczając je na stronie internetowej: bip.um.rybnik.eu w zakładce KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA → OGŁOSZENIA URZĘDOWE;
 • składanie prac konkursowych – do 07.10.2016 r. do godz. 1300;
 • rozstrzygnięcie konkursu/podanie  wyników konkursu do publicznej wiadomości – 24.10.2016 r.

Na nagrody pieniężne przeznacza się kwotę 33.000 zł, z następującym podziałem:

 • I nagroda – 15.000 zł;
 • II nagroda – 10.000 zł;
 • III nagroda – 5.000 zł;
 • I wyróżnienie – 1.000 zł;
 • II wyróżnienie – 1.000 zł;
 • III wyróżnienie – 1.000 zł.

Ogłoszenie Prezydenta Rybnika | Regulamin konkursu | Załącznik mapowy

źródło: UM Rybnik | TUP