AKTUALNOŚCI

Mysłowice: wyniki konkursu urbanistycznego

Poznaliśmy wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na na opracowanie koncepcji dla części Centrum Mysłowic, który ogłoszono w maju. Władze Mysłowic szukały pomysłów na obszar od urzędu miasta i placu Wolności aż do parku Zamkowego.

Wizja dla centrum Mysłowic, autorstwa zespołu w składzie Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Martyna Kędrzyńska, Marianna Waśniewska, Joanna Bokuniewicz, Emma Zawadzka, Urszula Michalska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Hajkowicz

Wizja dla centrum Mysłowic, autorstwa zespołu w składzie Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Martyna Kędrzyńska, Marianna Waśniewska, Joanna Bokuniewicz, Emma Zawadzka, Urszula Michalska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Hajkowicz | fot. SARP Katowice

Konkurs organizowało Miasto Mysłowice poprzez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. Organizatorem wykonawczym konkursu było Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice. Konkurs był dwuetapowy. Do etapu II zakwalifikowane zostały cztery prace.


View Larger Map

W dniu 15.11.2021 r. ogłoszono wyniki konkursu. Sąd konkursowy spośród nadesłanych prac wybrał laureatów drugiej nagrody w wysokości 30 tysięcy złotych, a także przyznał trzy wyróżnienia równorzędne w wysokości 10 tysięcy złotych. Nie przyznano nagrody I stopnia.

II Nagrodę przyznano pracy autorstwa zespołu w składzie Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Martyna Kędrzyńska, Marianna Waśniewska, Joanna Bokuniewicz, Emma Zawadzka, Urszula Michalska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Hajkowicz. Nagrodę przyznano za prawidłowe rozwiązania urbanistyczne:
  • powiązania komunikacyjne
  • połączenie śródmieścia z Przemszą i koleją
  • powiązanie głównych elementów sieci urbanistycznej
  • dobra granulacja tkanki urbanistycznej i domknięcie kwartałów zabudowy
  • silny wątek ideowy związany z tożsamością miasta oparty na muzyce
  • duża ilość stref pieszych i uspokojenie ruchu
  • naziemne przejście przez ul. Krakowską
  • rozwinięcie koncepcji kształtowania zieleni

Stwierdzono następujące wady zaproponowanych rozwiązań:

  • skala zaprojektowanych obiektów architektonicznych
  • obiekt tymczasowy nie wnosi oczekiwanych interesujących rozwiązań funkcjonalnych, pomimo docenionego ciekawego zastosowania naturalnych, ekologicznych materiałów budowlanych.

Szczegóły nagrodzonej najwyżej pracy prezentujemy poniżej:

003_P1
003_P2